fredag 26 december 2008

Yes we can

ett nytt år knackar på dörren. Nytt år och nya möjligheter. Jag väljer att låta mig inspireras av en av vår tids stora talare. En man som gjuter nytt hopp i en hel värld. Hans optimism får mig att tro att det som nu utmålas som den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet kan vändas. Vi som ansvarar för IT i skolorna har en nyckelroll att fylla i det arbetet. Mycket av rädslor och hopplöshet inför framtiden handlar om bristande hopp inför framtiden. "Vad finns det för plats för mig i morgondagens samhälle"? Vi är dem som ger ungdomarna de verktygen som de kommer att smida sin framtid med. Och det kan vi. Yes we can! Trots att motståndet från ekonomiskt tajta budgetar. Bakåtsträvande kollegor som inte ser varför pengar skall flyttas från suddgum till skärmar så kämpar vi på med en framtid för ögonen. Yes we can! När debatten handlar om mössor i klassrum och bristande respekt. När kunskap utmålas som floder i Halland och mätbara frågor i nationella prov så kämpar vi på med en tro på att det är andra kvalitéer som kommer att avgöra våra elevers framgång i livet. Yes we can!
YES WE CAN!

torsdag 18 december 2008

Julkort 2.0
Ja god jul på er alla där ute. Givetvis skickad via nätet. Givetvis skapad på nätet. Klicka på bilden eller Klicka här för att se det>>>


Gör ditt eget 3d julkort här>>>

tisdag 16 december 2008

Wow vad coolt att bli väckt av en jordbävning

Marken skakade så mycket att det måste vara uppåt 5.0 på richterskalan. Smart som man är så drog jag slutsatsen att det var den gamla oljepannan som exploderade. Att jag stod precis brevid och överlevde kan bara vara ett bevis på att jag är odödlig.
Konstaterade snabbt att ingen buss stod i farstun. Inget flygplan som landat på taket. Taket hade inte heller ramlat in.
Alla grannar var plötsligt ute på gatan och undrade "vad faan var det". Som geografilärare så börjar man ju fundera lite. Enligt radion så har skalvet märkts diagonalt över Skåne från Malmö upp till Blekinge. Lite märkligt eftersom Thornquistzonen (eller hur det stavas) går på andra hållet.

måndag 15 december 2008

China räddar världen?


Vill göra lite reklam för en källa till mycket spännanade kunskap. Det finns ett företag som heter Kairos Future som enbart jobbar med att försöka spana på vad som händer i framtiden. De har ett nyhetsbrev som kommer i mailen med jämna mellanrum. I princip alltid spännande små spaningar som får en att fundera. I det senaste kan man läsa att det är i Kina som den stora tillväxten av lyxkonsumtion kommer att vara. Känns ju lite främmande för en svensk som vant sig vid att tro att man är en del av den "rika" världen.

Det är ju lite svårt att då förstå att det i Mexico finns 8 miljoner personer som kan klassificeras som rika. 8MILJONER. Den mexicanska affärspressen testar helikoptrar som svenska affärstidningar testar bilar. Världen ser helt enkelt inte ut som vi tror att den gör.

Den är mycket mer spännande än så.

Kairos Future har koll på den så spana in deras nyhetsbrev

torsdag 11 december 2008

Kreativt och kul. Filmprojekt


Har en grupp elever som under två dagar ägnar sig på heltid åt att fördjupa sig i filmmediet. Inte som konsumenter som så många andra elever vid juletid när betygen är satta. Nej vi har tagit steget till att bli producenter. Tre olika filmer produceras. Dokumentär om temat som övriga nior ägnar sig åt (Lucia). En grupp ägnar sig åt att göra en reklamfilm om vår skola. Vi har inte haft någon innan så det är på tiden. Den tredje gruppen gör en actionfilm som även den utspelar sig på Killebäckskolan.

Det är härligt att se med vilken målmedvetenhet och vilket engagemang som eleverna tar sig an uppgiften. Problemlösning, samarbete och teknik i en skön förening. Som lärare fungerar jag som bollplank, coach, tekniker, pådrivare, kritiker,uppmuntrare, sminkör (maybe it´s Maybeline), kostymör och utkastare. Att få eleverna att ta rast har varit den svåraste uppgiften...

Gud vad roligt.
Här är filmernatisdag 9 december 2008

Molnet sänker sig över världen


En spännande och tankeväckande rapport har hamnat i min väg. 2020 FLOSS Roadmap i den kan man läsa att det som växer mest fram till 2020 är öppen programvara. Man räknar med att ca hälften av alla IT-jobb kommer att vara relaterade till öppna program. Jaha tänker du... och? Jamen det är ju en mycket intressant utveckling säger jag. Vi är på väg mot en värld där kostnaden för att få tillgång till verktygen kommer att närma sig noll. Det betyder att den rika världens försprång minskar. Jämlikheten i världen ökar. Med en ökande globalisering som följd. Vi har bara sett början mina vänner. Att överblicka vart detta tar vägen är antagligen omöjligt. Men att detta måste påverka utbildningen till att bli ännu vassare och mer IT-inriktad är helt klart. Kompetens och kreativt tänkande måste genomsyra all utbildning om man skall kunna konkurrera i en inte allt för avlägsen framtid. Det är vi redan bra på i Sverige och det är där vi skall bygga grunden för ett framgent ekonomiskt starkt land.

söndag 7 december 2008

IPRED nu laddar vi hem som attan innan april


Att upphovsrätten i princip bara gäller för dem över 35 år på internet är väl knappast en nyhet. De som är yngre är väl bekanta med hur man skaffar sig musik utan att betala.
Detta vill man ju såklart ändra på. Hela idén med vår ekonomi är ju hotad annars. Om man inte kan få betalt för det man gör så kan man ju inte leva på det. Eller? Jag har funderat mycket fram och tillbaka på detta och drar mig till minnes ett citat från Jan Stenbeck. Han förklarade kampen mellan medieaktörerna under sent 1980-tal och hur TV3 skapades så här.


"En kille har en bra idé, pengar slår idén, politik slår pengar, men
-överraskning!- teknik slår politiken."
(Blåsningen, Lahger & Svensson, sid 7, Ordfront 2003)

Givetvis finns det tekniska lösningar på detta problem innan lagen har hunnit träda i kraft. Det är inte ens krångligt att fixa så att man inte riskerar att bli upptäckt. Det betyder att lagen i princip kommer att sila mygg men missa elefanterna. De som kommer att åka dit är de som inte har koll. Det betyder att barnfamiljer kommer att få räkningar när deras 10 till 12 åriga barn tar sina första stapplande steg på nätet. Den stora massan av ungdomar som hunnit lära sig knepen kommer ostört att kunna fortsätta. Man försöker ju även legitimera lagarna (FRA och IPRED) med att man vill komma åt pedofiler och terrorister. Ja tjena de kommer ju säkert att surfa på utan att skydda sig.
Detta om verkligheten. Nu till den moraliska diskusionen. Är det rätt att dela med sig till andra och därmed lura upphovsmännen på deras rättmätiga ekonomiska ersättning. Mitt svar på den frågan är givetvis -Nej! Men samtidigt så måste man kanske inse att skivförsäljning som inkomstkälla för musiker kanske får ses som en parentes. Det var något som var grunden för musikers inkomster under 1900-talet. Musik och musiker har funnits innan skivan och kommer att finnas efter. Man får helt enkelt hitta en annan form för att ta betalt. Att en industris förutsättningar förändras är helt naturligt. Det händer hela tiden. Att försöka lagstifta bort tekninsk förändring kommer i en inte allt för avlägsen framtid att framstå som lika löjeväckande som de musiker som ville förbjuda musik i radion under tidigt 1900-tal. Duktiga musiker kommer alltid att kunna leva på sin musik. Men hur de får betalt kommer säkert att variera.

fredag 5 december 2008

Rapport från en skolbänk. Del två.Snart är mina elevers arbete med att redovisa sitt religionsarbete i bloggform klart. Jag gjorde av nyfikenhet en liten undersökning av hur de tycker att det har varit. Helt ovetenskapligt och utan anonymitet. Det visade sig att de på en femgradig skala i förkrossande majoritet ansåg att kulfaktorn låg på en fyra. Svårt faktorn på en trea och nyttighetsfaktorn mera jämnt fördelad men med en övervikt åt tre, fyra och fem.


Själv tycker jag mig ha sett att de har varit mer entusiastiska och engagerade än på länge. Att de har varit mer kreativa än tidigare är helt klart. Det har dessutom gynnat de elever som är högpresterande då de har kunnat styra sitt arbete utan att ta hänsyn och vänta in de som jobbar långsammare.


Sammanfattningsvis kan man väl säja att det i huvudsak har varit positivt. Dock har de elever som normalt vinner på en hårt styrd och strukturerad undervisning denna gång haft svårt att leverera.


Detta var jag medveten om innan projektet startade. Tråkigt att mina farhågor besannades.
torsdag 4 december 2008

Lärarens status höjs med IT?


Läser ett mycket intressant inlägg på bloggen Unga nätkulturer om den nya lärarutbildningen. Stig-Roland Rask resonerar kring en mening han hittat i utredningen.

”Läraren kan återfå en del av sin förlorade auktoritet och även på IT-området bli en positiv, kunnig och stödjande kraft för eleverna.”

Han pekar på sambandet mellan lärarnas förlorade status och det faktum att lärarna inte är framkantsaktörer.


Jag tycker att dessa meningar är mycket intressanta utifrån diskussionen om lärarens förlorade status och auktoritet. Ibland har det låtit från politikerhåll som om dessa faktorer skulle kunna hämtas tillbaka från det förflutna. Som om de skulle kunna återerövras från en tid som flytt. Sanningen är precis motsatt. Det är skolans oförmåga att agera som en framkantsaktör i samhällsutvecklingens frontlinje - eller uttryckt på annat sätt; oförmåga till modernitet, som gjort att den i vissa avseenden tappat sin status, auktoritet och legitimitet.


Helt klart en tanke jag delar med Stig-Roland. Vi lärare jobbar ju med framtiden och bör såklart spana så mycket vi bara kan på vart vi är på väg. Omvärldsbevakningen är mycket sparsmakad i skolans värld. Eftersom samhällsförändringen är så intensiv i vår tid har behovet ökat dramatiskt.

Vi skall naturligtvis vara framkantsaktörer!

onsdag 3 december 2008

Lärarutbildningen och de åtta nyckelkompetensernaÖvergripande perspektiv
Fyra övergripande perspektiv ska genomgående prägla och genomsyra all lärarutbildning:
vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt
historiskt perspektiv
internationellt perspektiv
informations- och kommunikationsteknik (IT) som utbildningsresurs.


Det känns ju faktiskt ganska bra eller hur?


Äntligen har man lyft upp betydelsen av IT till en nivå som motsvarar den genomslagskraft som IT har i dagens samhälle.

I den fulla versionen av utredningen kan man läsa lite mer ingående om hur man tänker.
Motiven för IT som ett
genomgående perspektiv blir uppenbara i en tid av växande digitalisering
av samhället. Skolans elever bör ges möjlighet att utveckla en
nödvändig digital kompetens för att kunna delta som fullvärdiga
medborgare i ett framtida internationellt samhälle. De ska på ett
säkert och kritiskt sätt kunna använda IT både i sin utbildning, i
sitt yrkesliv och under sin fritid. En sådan ambition ställer självfallet
höga krav på lärarnas kompetens. De nationella utvecklingsstrategier
kring digital kompetens som nu tas fram både i Sverige
och runt om i Europa är ett uttryck för den allmänna betydelse ITområdet
bedöms ha.


Det är helt enkelt en fråga om att man uppvärderar betydelsen. Man har insett att det inte finns något val.

Jonas Hällebrand har nosat upp ett annat intressant dokument i frågan.
Digital kompetens – en av EU:s åtta nyckelkompetenser

Där hittar jag ett stycke som jag bara älskar.


Man bör ha de färdigheter som behövs för att producera, redovisa och förstå komplex information
och förmågan att skaffa sig tillgång till, söka fram och använda Internetbaserade
tjänster. Man bör också kunna använda informationssamhällets teknik som
stöd för kritiskt tänkande, kreativitet och innovation.


IT och dess koppling till kreativitet äntligen kommer det med i skolornas tänk. Då finns det hopp för sveriges ungdom. Vi går en strålande framtid till mötes.

tisdag 2 december 2008

Wii går till attack mot hela internet

Vad du än gör titta inte på den här filmen! Det kommer bara att leda till att hela internet går i
bitar. http://www.youtube.com/experiencewii

fredag 28 november 2008

Lärarutredningen ger nytt avstamp för IT i skolan


När jag var liten.....

Eller rättare sagt i början av detta årtusende när jag gick på lärarhögskolan i Malmö så var e-learning ett riktigt hett begrepp.

Det var definitivt inte något som praktiserades. Man fick fortfarande skriva ut sina arbeten på papper och lämna in dem. Att IT och skola var något som var viktigt var det inte för många av mina kursare som tyckte. Jag var ganska ensam om att välja kursen IT i skola och distansutbildning. Kanske var de inte så dumma som valde bort den kursen eftersom det visade sig att de som skulle lära oss om detta inte kunde lära oss så mycket. Vi skulle göra hemsidor...... Det kunde jag redan och det kändes lite som dagisnivå. Med tanke på detta så kan man ju se att utvecklingen har gått väldigt fort framåt. Mitt intryck av hur man använder IT i dagens lärarutbildning är att väldigt mycket har hänt. Mina lärarkandidater verkar ha goda möjligheter att få prova på mer avancerat användande.

Det är glädjande att läsa att lärarutredningen som publiceras 3:e december kommer att sätta ljuset på hur viktigt det är med lärarnas IT-kompetens.

I ett debattinlägg i Computer Sweden (CS) skriver Madeleine Cæsar vd för KK-stiftelsen och Yngve Wallin programmerare, KK-stiftelsen följande.


Den 3 december presenterar Sigbrit Franke sin utredning av den reformerade lärarutbildningen för regeringen – en utredning som sätter ljuset på de blivande lärarnas digitala kompetens. När regeringen i våras kom med tilläggsdirektiv till utredningen, där den såg it som ett allt viktigare redskap i skolan och som ett nödvändigt verktyg i ett modernt samhälle, utbrast KK-stiftelsen: Äntligen!Äntligen därför att KK-stiftelsen arbetar för att höja lärarnas digitala kompetens. Äntligen därför att KK-stiftelsen arbetar för att utbildningarna ska stärka nyutexaminerade lärares förmåga att skapa arbetsformer utifrån elevernas och samhällets behov.

Att man från statsmaktens sida satsar på detta är av stor vikt. Eftersom IT skall vara en del av alla ämnen, inte ett eget ämne, gör detta att ansvaret blir väldigt spritt vilket i sin tur gör det lättare att välja bort. Att man som lärare väljer bort att ta till sig ny teknik har självklart många och olika orsaker. Poängen är att det inte är rimligt att 2008 ens tänka tanken. Där är tydliga direktiv väldigt viktiga.

KK-stiftelsen såg att it och digitala verktyg spelade en allt större roll. Det var viktigt att Sverige följde med i utvecklingen för att behålla sin konkurrenskraft. Skolan måste därför också följa med för att inte förlora sin legitimitet i samhället – och bland eleverna.Problemet var inte elevernas bristande digitala kompetens. Problemet var lärarnas och lärarstudenternas brist på digital kompetens. Det var både ett kunskaps- och attitydproblem.

Det är attityderna som man måste jobba med. Status är nyckeln. Att IT prioriteras uppifrån är därför viktigt. För övrigt anser jag att det borde finnas lokala resurscentrum runt om i landet som är med och ser till att arbetet ute på skolorna inte avstannar. Som det är idag är det väldigt olika hur långt man kommit på de olika skolorna. Som en del av skolverket skulle man kunna jobba uppsökande med detta. Kompetensen är för viktig för elevernas framtid för att överlåtas till rektorer och enskillda lärare att ansvara för.

Jag jobbar gärna där!

torsdag 27 november 2008

Rapport från en skolbänk...


Arbetet med att blogga om judendom och islam fortskrider. Det väcker bra frågor hos eleverna. "-Vad kan jag skriva? Tänk om någon blir arg?" En helt ny dimension uppenbarar sig. Någon kan ju läsa det jag skriver.
Då händer det något med texterna. Helt plötsligt är det viktigt med stavning. "Kan du kolla på det här" betyder ju att jag som elev helt plötsligt ser skrivandet som en process där jag inte bara skriver och lämnar utan ser till att jag under resans gång har kollat av med andra att jag är på rätt spår.
Att få eleverna att hjälpa varandra och lära av varandra är ett mål som jag har med övningen. De verkar inte riktigt ha kommit dit än. Men att de är inne på varandras alster och "kollar" är helt klart. Inspiration och konkurrens kan kanske lyfta arbetet till nya höjder.

Nya smakprov
http://fridareligon.blogspot.com/
http://larssonh.blogg.se/religionsarbete/
Uppmuntra dem gärna och kom med tips om hur de kan göra det ännu bättre!

onsdag 26 november 2008

Nu är vi igång!


Religionsarbete om Islam och Judendomen där redovisningarna görs som bloggar. Rackarns vad roligt det är när man låter dem använda sin kreativitet.

Bara kolla vad de kan åstadkomma.


http://religonbw.blogspot.com/ En fejkad resa! Såååå smart grepp.


http://www.axeldapaxel.blogspot.com/ Han testar att göra video!


Märk väl de har bara precis börjat. De har två veckor på sig att bli klara. Gå gärna in och uppmuntra dem med kommentarer.

tisdag 25 november 2008

Ungar är konservativa.


En något märklig sak är hur en del av mina elever reagerade när jag introducerade ett nytt arbetsområde häromdagen. Ämnet var religion och det var väl inget konstigt med det men när jag kom fram till hur de skulle redovisa sitt arbete då hettade det till.

Jag sa att jag inte ville ha in några papper eller för den delen wordfiler. -Det kan ni ju redan. Det är dags att spänna bågen lite så jag föreslog film, sång och blogg (eller powerpoint för den försiktige). Gärna allt på en gång. -Använd er kreativitet!

Nu var där flera som villt började opponera sig. -Du skall väl bara bedömma våra kunskaper inte vilket sätt vi redovisar på. Visst skall deras kunskaper bedömas men är inte förmåga att visa sina kunskaper på flera olika sätt KUNSKAP?

-Men det är ju inte SO.

Nu blev jag lite osäker över om jag verkligen hade på fötterna (vilket jag givetvis inte visade). Är det verkligen SO?

Dags att gå till vishetens källa och kolla upp hur det verkligen är. Sagt och gjort. Ut på nätet och kolla. Man har ju tur som en tokig för där hittar man följande i LPO 94. Under gemensam kursplanetext för de samhällsorienterande ämnena .


Kunskapande i ett informationsrikt samhälle
Dagens samhälle erbjuder en
närmast oändlig mängd av information, som kan inhämtas från olika mer eller
mindre vederhäftiga källor via olika kanaler. Medier och mediers budskap spelar
stor roll när människor bildar sina uppfattningar. I de samhällsorienterande
ämnena skall eleverna bli förtrogna med olika sätt att kunskapa samt utveckla
insikter i hur olika medier kan användas och hur de påverkar människan och
samhället. Genom att orientera sig i olika informationsmiljöer och använda olika
informationskällor får eleverna insyn i de möjligheter och problem som
IT-samhället medför. Att söka, granska, välja, strukturera, kritiskt värdera,
integrera och redovisa information på skilda sätt – i tal, skrift, bild, form,
drama, musik och rörelse – är centralt i de samhällsorienterande ämnena. Det
främjar elevernas orientering i tid och rum och deras konstruerande av egna
mönster och bilder av omvärlden, vilka kan användas som redskap för analys och
bedömning av såväl andras tolkningar som egna ståndpunkter.

I rest my case.....

Visste du att?  • På sex månader läggs det upp lika många timmar film på youtube som de stora TV-bolagen producerade under sina första 60 (!) år.

  • En 50" tv kostade över hundratusen för tre år sedan. Nu kan du få en för strax över tiotusen.

  • De billigaste bärbara kommer att kosta runt 1000 kr om två till tre år.

  • Eleverna i Sverige tycker att de kan mer om datorer än sina lärare.

Det betyder att vi har alla tekniska möjligheter. Men det betyder också att vi måste ändra inställning till teknik och lärande och inse att det blir allt viktigare att vi gör våra elever mediekompetenta.


NU!

måndag 24 november 2008

Vad vi behöver kunna har förändrats

Ett mycket spännande forskningsprojekt vid MIT som kommer bli mycket intressant att följa är

Project New Media Literacies

De presenterar lite om sina tankar i denna filmen.
Stefan Pålsson skriver om det på sin blogg Framtidens lärande. Just medias utveckling är något som vi lärare definitivt måste hålla ögonen på. För att kunna nå de unga så måste vi ju tala deras språk. Då duger det inte att komma med stentavlor och gamla OH-bilder när resten av världen är högupplöst.

Vad är sanning i det 21:a århundradet?

Sanning är ju ett kul begrepp att fundera kring. Kombinera det med den tid vi lever i och det blir mer spännande än någonsin. Var inne på bloggen IT-mamman och hittade en klockren film om skönhet. Klicka här det öppnas i ett nytt fönster.
Vi kan inte lita på det vi ser men vi påverkas av det vare sig vi vill eller inte. Källkritik är viktigt. Möjligheterna att retushera verkligheten finns där men är det verkligen alltid bra att göra det. Riskerar vi alla att få en ganska sned verklighetsuppfattning?
Det får mig att tänka på en textrad ur Arja Sajonmas Högt över havet.
Vem är du? Vem är jag? Levande charader.

Framtiden ett ganska kul ställe redan för 40 år sedan.


Det som var science fiction för 40 år sedan är vår vardag idag. Visst är det kul att tänka på. Vi lever i framtiden! Jag hittade en kul artikel där man kollade upp de saker science fiction-författaren James R. Berry förutspådde skulle komma. 1968 trodde han blandannat att datorn skulle finnas i varje hem att e-handel skulle vara vardag att vi skulle ha e-post och att robotar skulle göra mycket av det tunga arbetet.

Detta fick han ju rätt i vilket är mycket imponerande. Roligare är de saker som inte riktigt visade sig stämma. Självstyrande bilar som färdas i 400 km i timmen känns ganska avlägset. Klimatkontrollerade städer med gigantiska kupoler är ju något man längtar efter när november känns ända in i benmärgen. Raketfärder mellan kontinenterna väntar vi med spänning på. Men framförallt väntar vi på fyra timmars arbetsdag. Det skulle väl vara ett stort steg framåt. Eller?
Superkul att försöka tänka sig hur världen ser ut om 40 år. Jag nöjer mig med att tro att räntan om 40 år ligger kring 5 %. Vågat va! Vad tror du?
eller varför inte titta på en ganska hallelujaaktig film.

Det är bra att ungdomarna sitter vid datorn!


Ja så är det då konstaterat att det inte är skadligt att sitta framför skärmen. Hittade en liten spännande rapport om en forskare som studerat ungas användande av internet.


Med Internets hjälp lär sig tonåringarna de tekniska färdigheterna och den
läs- och skrivkunnighet som behövs i dagens samhälle. De lär sig även hur man
kommunicerar på internet, hur man skapar en offentlig identitet, hur man skapar
hemsidor och postar länkar. Rapporten går emot många föräldrar och lärares
stereotypa åsikter om att surfa på internet är slöseri med tid. – Allt det som
ungdomar lär sig online betraktades som avancerade kunskaper för tio år sen, men
idag tar ungdomarna dem för givet, säger Dr Mimi Ito, rapportens författare till
BBC.

Det ÄR viktigt att vara internetkompetent idag och kommer inte att bli mindre viktigt imorgon. Sååååå. Surf´s up dudes.....
Dr Mimi Ito berättar.

lördag 22 november 2008

Farliga datorspel?


Alltid lika intressant och roande att läsa Stig-Roland Rask! Se bloggen Unga nätkulturer>>>

Aldeles lysande komenterar han debatten kring farliga datorspel som gör att ungdomarna enligt kvällstidningarna "kollapsar".

Han pekar på att det kanske inte är så att problemet är själva dataspelen utan bristen på vatten, mat och sömn.

Onekligen mycket träffsäkert. Det går säkert att hitta någon som drejat ihjäl sig efter att maratondrejat dygnet runt under en vecka. Ingen skulle komma på idén att förbjuda leran i det läget. Halva Skåne skulle ju dessutom bli olagligt i ett nafs. Att man inte inser att ungdomars kulturyttringar i alla tider har ansetts som förtappade och destruktiva skär i mitt historikerhjärta. Fatta att det alltid kommer att vara så.

Är det inte Beatles så är det den där förbannade Jazzen eller så är det ett dataspel. Nej låt bli att göra bort dig och se din plats i historien. Förstå att det du inte förstår inte nödvändigtvis måste vara fel. Om du är förälder inse att ditt barn självklart behöver gränser för såväl drejning som fotboll och dataspel. (jazz kan väl vara okej)

Behovet av infrastruktur


Idag tänker jag på det här med en fungerande infrastuktur. För att man skall ha någon direkt nytta av bärbara datorer så krävs det att man har ett fungerande trådlöst nätverk. Just nu testas trådlösa nätverk på några av skolorna i Lund med omnejd. NU testar man. Det känns ju som om man ligger lite efter. Eller hur?

Just när det gäller trådlösa nätverk så finns det många frågetecken som måste rätas ut innan vi har en fungerande struktur. Till att börja med så måste vi bestämma hur vi hanterar elever med en egen dator. Alltså inte låst till kommunens plattform. Hur vet man vem det är som sitter på vilken dator? Med tanke på eventuella kommande lagar om nedladdning och den betalningsskyldighet som den som äger accesspunkten verkar få är detta en högintressant fråga. Jag kan tänka mig att Lunds kommuns hela budget snabbt kan komma att hamna i fickorna på ett gäng flottiga skivbolagsdirektörer. Eleverna är ju inte dummare än att de ser fördelen med att ladda ner på skolans bekostnad snarare än mamma och pappas. En del lärare kommer säkert också att ta chansen.

Ett alternativ är förstås att skolan utrustar eleverna med vars en egen dator som man då kan låsa till vissa programvaror. Detta blir ju då förenat med en ganska stor kostnad. Men kanske kan man hitta lösningar som är ekonomiskt gångbara.

Flexibilitet och kreativitet är ett par tydliga ledord som vi som är lärare i dagens skola bör hamra in i dagens elever. Det är nämligen det som kommer att krävas i morgondagens samhälle. Frågan är om vi kan vara goda förebilder när det gäller detta? Jag tycker nog att det verkligen återstår att se. Begränsande lagar och brist på infrastruktur tyder på motsatsen.

fredag 21 november 2008

Allt man önskar kan man få

För någon vecka sedan skrev jag om sonen och hans nya digitalkamera. Han blev lite besviken över att det inte med automatik gick att exportera de stillbilder han tagit i en följd på sina legogubbar som en film.
Nu finns den funktionen i nya Picasa 3. Bara att välja bilderna och vips så sätts de ihop till en film. Superenkelt!
Här är resultatet. En ny regisör har sett världens ljus

Från Movies

Picasa 3 känns som ett mycket kompetent och lättarbetat program. Gratis är det dessutom och det är ju alltid gott. Ladda hem här>>>


torsdag 13 november 2008

Makes you think

Hittade en kul film på Jonas Hällebrands blogg en IKT-pedagogs fundringar.


Den fick mig att fundera lite. Precis så splittrat som det beskrivs i filmen är det ju oftast inte. Mitt intryck är att wikipedia oftast är bra som källa. Men självklart bara som en i mängden. Det går inte att använda okritiskt.

Det fick mig att fundera över vilken värld vi lever i idag. En värld där man aldrig kan förhålla sig okritiskt till något. Förmodligen skulle man väl kunna säja att man aldrig har kunnat det. Men i långa tider i historien har man haft eviga sanningar att hålla sig till. Jorden var platt och det kunde man inte ifrågasätta (inte utan att riskera att bli bränd på bål i alla fall). Idag kan man lätt få känslan av att allt är förhandlingsbart. Så är det förhoppningsvis inte men som fjortonåring kan det lätt te sig så.

Det gör ju oss lärare så mycket mer viktiga. Kanske viktigare än någon gång tidigare i historien. Våra elever måste ges verktygen att klara sig i en värld som är mycket mer otrygg än den vi växte upp i. Inte fysiskt sett (det har aldrig varit så fredligt på jorden som nu tro det eller ej) men mentalt så är otryggheten stor. Det vi vet idag kan omkullkastas imorgon.

Hur gör vi detta?

Genom att träna eleverna i ett sätt att tänka. Att ständigt ifrågasätta och se bakom orden. Vem säjer vad och varför. Att kunna se världen utifrån fler perspektiv än sitt eget. Det tror jag är nyckeln till att finna tryggheten i en värld där allt ständigt skapas om på nytt.

Det och kramar från mamma och pappa.

Gå runt i gamla Rom


Wow.

Google Earth erbjuder nu oss att vandra runt i gamla Rom. I 3D Jag tycker att det är ashäftigt. Tänk dig att börja lektionen med en inflygning från yttrerymden rakt ner i det gamla Rom. Om några år så står det säkert en Kejsare och talar till oss på Latin också.
Vi lever i spännande tider....


Jag försöker få det att fungera men har ännu inte lyckats. Men jag ger mig inte...

onsdag 12 november 2008

Wii vs. Datorn = Sant


Min 11 år gamla son skickar mail. Flera varje dag. Men han har inte datorn igång. Han mailar från Wii. Kompisarna mailar tillbaka. Även dem från Wii. Det är heltenkelt så att de är vana vid att de alltid kan dela med sig och komunicera var de än är.

Sonen köpte en digitalkamera för några veckor sedan. Han hade sparat länge och funderat en hel del över vad han skulle använda den till. Planen var att göra film. Fram med Legogubbar och bilar. Filmen växte fram bild för bild. Snart bestod filmen av långt över 100 bilder. När han var nöjd så kom frågan.


"Pappa hur skickar jag den här filmen till mina kompisar. Jag hittar inte den
funktionen i min kamera."

Jag blev ju svaret skyldig. Han blev lite brydd och sur. Varför har de inte tänkt på det för. En självklar funktion för en 11-åring men jag hade inte ens tänkt tanken. Tydligen inte heller producenten av kameran.

Wii eller kamera spelar ingen roll allt skall ha möjligheten att komunicera. 11-åringen satsar på att bli uppfinnare. Kanske har han redan kommit på sin första killer app.

tisdag 11 november 2008

Billigare och billigare datorer.Netbooks kan man i dagsläget få för ca 2500kr men de väntas falla ytterligare i pris under nästa år. 1500kr är riktmärket som bland annat Asus siktar på. 1000kr är inte långt borta.... Kan man föreställa sig en framtid när varje unge har en bärbar dator? Ja det är nog bara fråga om ett par år så är vi där.

Eftersom alltmer av skapandet sker på webben så kan man utan problem ha en dator som inte har värsta prestandan och ändå klara sig aldeles utmärkt. Fast det är ju en sanning som har varit gällande länge. Jag vet att jag för ett flertal år sedan läste en intervju med Nicholas Negroponte. Grundaren av Media Lab vid MIT i Boston. Han sa något i stil med att "nu har jag en dator som kan göra allt jag behöver. Den kan räkna, jag kan rita på den och jag kan skriva. Men det kunde min dator redan 1982 också." Det ligger något i det. Hur mycket kraft behöver man egentligen? Som det verkar nu så ligger kraften i nätverket och datorn kan vara klenare och därmed billigare.
Nicholas Negroponte är för övrigt mannen bakom OLPC (one laptop per child). Ett synnerligen bra projekt som trots stora motgångar verkar vägra att dö. Målet är att se till att barn i fattiga länder skall få datorer och utbildning. En vision som är otroligt intressant.

Webben förändrar politikens vardag

Det amerikanska presidentvalet har gjort det väldigt tydligt att det sätt som vi konsumerar nyheter och kommunikation har förändrats. Det har ju gudbevars skett över tid men nu har det blivit väldigt tydligt. Vad jag då menar är att människor i åldern över 35-år nu inte kan blunda för vad som har hänt. Analytikerna har säkert redan börjat jobba med att försöka reda ut vad som gjorde att Obama lyckades vinna. Att han hade ett bättre budskap tror jag inte på. Politik handlar inte så mycket om vad du säjer som hur, var och vad folk tror att du säjer.

Min gissning är att det som kommer att bli den avgörande faktor man hittar är att Obama lyckades framstå som denn kandidat som gav hopp och som framstod som framtidsalternativet. En stor del av förklaringen till hur han lyckades med det är närvaron på nätet.
Läs mer>>>

Jag tror inte man kan överskatta betydelsen av detta. Om några år när vi tittar tillbaka så kommer presidentvalet 2008 att framstå som en av dessa brytpunkter där vi människor kollektivt insåg betydelsen av webben.
Ur detta kommer massor av arbetstillfällen och nya inovationer att skapas.
Do not underestimate the power of the force.....

IT som får en SO-lärare att dregla.

Jag har tidigare skrivit om hur man kunde följa presidentvalet i USA på webben. Anders Erenius Tycker Till Om IT i Skolvardagen: Stolt över världen
Med snygga kartor och fantastisk statistik gör man valet mer begripligt.
Google har givetvis tagit det hela ett steg längre. Tänk dig samma karta som tidigare men med möjlighet att manipulera resultatet.
Se här>>>
Vad händer om Obama förlorar Californien? Ja i detta valet just ingenting. Men vad hade hänt i förra valet om inte Bush hade vunnit i Florida? Jo då hade Amerikas president hetat John Kerry. Kul är bara förnamnet. Nu kan man ägna sig åt kontrafaktisk historieskrivning på webben. Hoppas att de svenska tidningarna tittar och lär inför valet 2010. Att de svenska politiska partierna kommer att ha massor av möten om hur de skall nå väljarna via webben är helt klart. Det kommer att vara roligt att vara SO-lärare år 2010!


måndag 10 november 2008

Kommunikation på kors och tvärsLäser i dagens Computer Sweden (CS) att unga och äldre kommunicerar på olika sätt på webben. De unga är uppkopplade och använder MSN chatt och web 2.0 verktygen för att hålla kontakten med kompisarna "live". De som är över 35 år använder mail för kommunikation. De yngre kan använda de gamlas verktyg men de äldre kan inte använda de yngres.
Se hela artikeln>>>

På nätet formas attityder och viktiga debatter uppstår. Det som nu kallas för
ett informations- och kunskapssamhälle äger rum på arenor som den äldre
generationen inte är särskilt väl förtrogen med.

Ännu en gång blir det tydligt att vi som är digitala invandrare ständigt riskerar att halka efter.


Det går dessutom så snabbt när det förändras att det inte duger att vänta på den där utbildningsdagen i augusti för att lära sig det nya. Det riskerar att redan vara gammalt.


Det vi behöver bygga upp är en skola som befolkas av lärare som är nyfikna och tar för sig av nätet. Inte lärare som sitter på rumpan och väntar på att bli matade med en föreläsning om hur det är.


Lev nu! Det är mycket roligare än igår......

fredag 7 november 2008

Vi behöver bli bättre på IT i Sveriges skolor


Det är intressant att notera att när vi nu går in i nästa lågkonjunktur så är det den gamla industrin som drabbas hårdast.

I Computer Sweden (CS) 7/11-08 kan man läsa att "IT står emot varselvågen". Det är bara 0,8 procent av varslen som härrör från IT-branchen.

I sig är väl detta ingen jätteöverraskning. IT är fortfarande hett och nytt. Men märk väl branchens tidning (CS) har funnits sedan 1983.

Frågan är för vilken verklighet vi förbereder våra elever? Är det för arbete i den gamla industrin eller i den nya? Eller den vi ännu inte vet om?

I andra länder satsas det friskt på att förändra utbildningsväsendet mot ett mer IT-anpassat skolsystem. I Storbritannien finns satsningen e-skills UK som man kan läsa mer om på bloggen framtidens lärande.

Frågan som Stefan Pålsson ställer där är när vi får se liknande satsningar i Sverige? Jag sällar mig till frågeställaren. När?

Kanske är det dags nu. Det är i lågkonjunktur som förändringstrycket är som störst. Möjligheterna är också som störst.

Det är dags NU!

onsdag 5 november 2008

Stolt över världen

Det är med en känsla av att världen är god som jag lämnar hemmet idag. Att Barrack Obama kan bli president i världens mäktigaste land gör att jag ser ljust på framtiden. Mina egna barn kan växa upp och förhoppningsvis hoppas på att de skall bli bedömda för sina gärningar och inte efter färgen på sitt skinn (ja det är ett citat av Martin Luther King).
Att det sker är ju såklart ett uttryck för att en ny tid randas. Vi har alla ett ansvar för att förvalta detta. Jag tänker dra mitt strå till stacken.
Jag är mycket glad idag.


Dessutom ett fantastiskt ögonblick i användandet av internet i undervisningen. Dels visa talen (både Obama och McCain håller fantastiska tal) funkar i SO men även engelska.
Ett utmärkt exempel av hur man kan introducera statistik på ett aldeles lysande sätt är att kolla in New York Times President Map där man kan jämföra förändringar i alla presidentval från 1992 fram till idag. Fantastiskt!

På samma sajt hittar du resultaten från väljarundersökningar så långt bak som till 1980.

Begripligt och tydligt men med massvis med möjligheter till att problematisera och visa att det inte är så enkelt som man kan förledas att tro.


Om något så har det amerikanska presidentvalet 08 visat på kraften hos de nya medierna. Obamas vinst har väldigt mycket att göra med att han har kunnat engagera den yngre delen av väljarkåren. Sociala medier och SMS har varit avgörande verktyg för att nå de unga väljarna. Det är de unga som har gett honom segern. Han får ca 66% av rösterna i åldrarna 18-29 år. Man kan helt enkelt inte överskatta vad internet har betytt för Obamas seger.

När kommer vi i skolan att börja använda oss av dessa verktyg?

söndag 26 oktober 2008

Filter för att skydda barnen?

Hur gör man som förälder för att skydda sina barn från allt hemskt som finns på internet? När det gäller de små barnen så kan det vara en idé att rent mekaniskt styra så att de inte hamnar på sidor som kanske inte är helt lämpliga. De kan ju inte alltid förstå var de hamnar. Där kan PC för alla tipsa om hur man gör. Se här>>>
När det gäller de större barnen som medvetet letar efter de mörka sidorna på nätet så tror jag att man måste välja en annan strategi. Elever i klasserna 6-9 kan man inte hjälpa på det viset att man spärrar av delar av internet. Mekaniska filter kan vi kanske använda på skolans datorer men då surfar de med sina mobiler istället. Alltså måste filtret sitta i huvudet på eleverna inte i brandväggen. Det handla helt enkelt om att prata och åter prata om vad som finns och varför det inte är lämpligt. Endast genom att på detta sätt påverka så kan vi nå deras hjärnor. Men det förutsätter ju att lärarna känner till vad som finns på nätet. I projektet ITiS utrustades en stor del av lärarna med datorer. Hur kan vi göra så att lärarna använder dem? I min vardag ser jag hur vi lärare använder datorerna som de skrivmaskiner de alltid har varit. När skall vi ta steget in på ungdomarnas arenor. Youtube, Bilddagboken, porrsidor och bilolyckor. Där finns ungarna men knappast lärarna eller hur. Är det helt lyckat? Nu menar jag inte att sveriges samlade lärarkår skall ut och porrsurfa. Jag menar att man måste diskutera det med eleverna. Är det OK eller är det kränkande när killarna har nakenbilder som skärmsläckare på sina mobiltelefoner? Vad tycker eleverna?

Förstår barnen hur vi tänker?


Det finns ju ett uttryck som heter "den dolda läroplanen". Alltså det som vi som lärare förväntar oss att eleverna skall prestera men som vi inte sätter på pränt eller ens uttalar.
Eleverna funderar väldigt mycket över vad vi som lärare vill att de skall göra och hur vi vill att det skall göras. Man skulle ju kunna tycka att de kunde få den informationen på papper och att vi sedan skulle kunna använda den energin vi därmed sparar till annat viktigare lärande. Men ....
Det förutsätter att vi lärare är medvetna om alla dessa små subtila saker som vi ser som självklara, men som inte är det för alla elever. Det förutsätter att vi kan se världen inte enbart med våra egna ögon. Detta är en av människans/lärarens svåraste uppdrag.
När jag läste historia så använde man uttrycket "den fjättrade Clio" (Clio är historieskrivandets musa) för att illustrera att varje tid är fjättrad i sin egen kultur och därför har otroligt svårt att se på sin samtid med friska ögon. Likadant förhåller det sig naturligtvis med oss lärare och våra svårigheter att på ett nyktert sätt studera vår egen undervisning. Att reflektera över vad man håller på med är givetvis mycket bättre än att inte göra det. Men....
Kommer det att vara möjligt att fullt ut se sina egna resurser och tillkortakommanden. Nix!
Visst är det kul att vara lärare. Men oj vad svårt.

fredag 24 oktober 2008

Förstår vi hur barnen tänker?


I Svenska dagbladet 22/10 skriver Per Gudmundson under rubriken "Förstår barnen hur du tänker?". Läs här>>>
Inlägget i sig känns ganska krystat och går endast ut på politisk retorik. Men frågan i rubriken är spännande. Fast tvärt om såklart. Förstår vi hur barnen tänker? Det är ju det som är vårt uppdrags kärna. Om vi skall kunna hjälpa ungdomarna att lära sig så måste vi förstå hur de tänker. Gör vi inte det så riskerar vi ju att lägga upp vår undervisning på fel sätt.
Per Gudmundson skriver:
En högstadieelev idag har aldrig upplevt annat än en värld med internet. De kan
inte föreställa sig hur livet skulle te sig utan, eller hur kommunikation
fungerade dessförinnan. För dem är nätet är lika självklart som vägar, rinnande
vatten, elektricitet eller pizza. (---) Flera diskussioner utgick ifrån att
nätet fundamentalt förändrat inte bara vad och hur människan gör saker, utan
också vem hon är. Förändringar vi knappt hunnit börja fundera över, än mindre
agera efter.

Mycket spännande forskningsområde helt enkelt. Dock är det ju så att Per Gudmundson har fel när han skriver att vi inte har börjat fundera över det. På bloggen framtidens lärande skriver Stefan Pålsson ständigt om just forskning kring detta. Läs t.ex. "undervisning skall inte ge svaren".
Forskningen funderar över det. Frågan är ju om vi i skolan nu kan ta till oss denna nya kunskap och använda den praktiskt i skolan? Förändringstakten i den svenska skolan är anser jag aldeles för låg. Den är alltför ofta toppstyrd och allt för sällan ett resultat av att lärarna är nyskapande.

tisdag 21 oktober 2008

Communities är kul


Oj att vi är så många visste jag inte. Läser i Internetworld en ny undersökning som visar att.

Nästan 2 av 3 svenskar mellan 25 och 65 år använder digitala mötesplatser.
De
flesta gör det för att hålla kontakt med befintliga vänner, snarare än
för att
hitta nya. Det visar en ny undersökning från Episerver.


Läs
hela artikeln här>>>Imponerande rent av. Intressant blir det ju att lägga denna kunskap vid sidan om medierådets undersökning Unga & medier 2008. Där kan man finna följande information.

97 procent av ungdomar mellan 12 och 16 år använder internet på
fritiden
och att tjejer är något flitigare internetanvändare än killar. Och
till
sist, en
något av en tidlös slutsats i Medierådets rapport:
Föräldrarna
anser att barnen
spenderar för mycket tid på tv,
internet,
datorspel och
tv-spel - vilket de unga
inte själva håller
med om.

Läs mer här>>>

Vi är själva tunga användare men oroar oss över att ungarna gör
som vi gör,
inte som vi säjer

fredag 17 oktober 2008

Hur långt har vi kommit

Ibland undrar man hur långt vi har kommit. Är mobiltelefonen verkligen ett viktigt genombrott? Hade jag varit lyckligare sittande under ett träd, plockandes loppor från min honas rygg. Jag bloggar alltså finns jag. Nej nu går jag tillbaka till trädet. Trevlig helg på er.

Posted by Picasa

torsdag 16 oktober 2008

Vikten av att vara uppdaterad


I mötet med eleverna är det viktigt att se var de är för att kunna lägga undervisningen på rätt nivå. Den digitala klyftan gör att lärare allt för ofta saknar kännedom om eller ens har orden för de ungas verklighet.

Det som vi inte har ord för finns inte för oss. Då blir ju samtalet omöjligt. En bra lärare är av naturen en nyfiken person. Problemet är att allt för många lärare inte möter de saker som deras elever möter i sin vardag.

Min fundering är. Hur kan man göra så att lärare möter samma information som eleverna möter i högre grad?

Jag lovar att meddela när jag kommer på det.

söndag 12 oktober 2008

Möten i verkligheten


Nu blir det under några dagar fokus på att möta ungdomar i den riktiga verkligheten. Ju mer möjligheter vi har att mötas på nätet desto viktigare blir det verkliga mötet.
Dagens ungdomar umgås ständigt. Via SMS, mail, chatt och web 2.0. Ständigt interagerar de med varandra. Men mycket av detta handlar om att upprätthålla bilden av sig själv i förhållande till andra.
I denna tillvaro tror jag att det verkliga mötet/samtalet har ökat sitt värde. Tonåringarna har massor av funderingar om livet och sig själva i förhållande till allt och alla. Svaren på deras frågor får de inte i ett test på facebook. Vi som vuxna i tonåringars närhet är därför otroligt viktiga. Det är oss de testar och frågar. Vi är deras bollplank i utvecklandet av ett jag.
Som lärare möter jag dagligen denna verklighet. Jag behöver utveckla de verktyg som jag använder i mötet med ungdomarna.
Ett verktyg som jag använder mig av är Repulse. En samtalsmetod. Nu skall jag under två dagar vidareutveckla mina kunskaper kring detta. Nyttigt!
Det är lätt att tro att allt flyttar till webben. Särskillt när tankar kring detta är det som varje arbetsdag handlar om. Balans behövs. Denna veckan lever jag mer IRL. Men nästa är jag tillbaka i molnet.

fredag 10 oktober 2008

Nytt tänk är ett måste!

Den gamla hederliga (?) undervisningen är inte vägen framåt. Det som vi kan kalla för kunskapsförmedling är inte aktuellt. Har kanske inte heller någonsin varit det. Hela idén bygger ju på att jag som vet överför min kunskap till den som inte vet.
Tankefelet ligger ju i att fokus ligger på den som överför inte på mottagaren. Det är ju eleven som skall lära. Eller?
Då bör ju fokus ligga på elevens behov. Kunskap kan ju inte överföras. Den måste ju skapas på nytt i varje människas hjärna.
Hur lär vi då bäst? Jo när vi har en känsla av sammanhang. När det jag redan vet kan kopplas till nytt vetande och bilda en ny helhet. Då har vi lärt oss. Detta sker i mötet, diskussionen i krockarna och debatterna. Att läsa i boken (vilket mina elever givetvis gör) får mening först när man diskuterar och prövar det man precis har läst. Då först kan man prata om kunskapsbildning.
Mitt problem är att eleverna inte läser det som de förväntas och därför inte kan delta i disskusionerna. Hur göra ämnet så viktigt att de väljer att engagera sig. Att engagera en tonåring är en konst som heter duga.

onsdag 8 oktober 2008

Liten skoldator till ditt barn?


Utbudet av små datorer som är perfekta för skolarbete ökar hela tiden. Vad skall man då tänka på när man skall ut och shoppa ny dator?
Tech world har en checklista som kan vara till god hjälp när man skall välja.
Läs här>>>

Viktigast är kanske att välja operativsystem. Linux eller Windows? Är man pigg på att lära sig ett nytt operativsystem så är Linux inga problem. Men om man vill ha det som vanligt så kan man välja en dator med Windows. Många testar Linux men väljer att byta tillbaka till Windows.
Läs här>>>

Ipoden är död

Detta kan man läsa på C-net.com.
Apple passed its mantle of innovation to the first iPhone a year ago, and that's
where the action's going to be, from now on--multifunction devices with
interesting new interfaces (touch is just the beginning) that act more like tiny
computers than single-purpose devices. iPod? That's just another application
icon on the iPhone deck.

Läs här>>>
Mp3 spelare är helt ute. Nu vill vi ha multifunktionsprylar istället. Iphone har helt enkelt tagit över.
Vad jag undrar är när jag får en rakapparat i mobilen?

tisdag 7 oktober 2008

Ger datorn bättre betyg?

En mycket intressant fråga. Är det så att tillgången till redskapet dator med uppkoppling ger högre betyg. Att det är så tycks i alla fall studenter vid amerikanska universitet tycka.
I CS (Computer Sweden) kan man läsa att tillgången till trådlöst nätverk är så viktigt att studenterna hellre offrar ölen än nätverket.
Läs här>>>
Eftersom öl är det sociala smörjmedlet under dessa år av studier (så var det när jag pluggade åtminstone) så kan man väl tolka det som att studenterna verkligen tycker att det är viktigt.
Frågan är ju om man direkt kan överföra detta till en grundskola? Jag tror faktiskt att vi är på väg dit. Föräldrar som har ekonomiska möjligheter att ge sina barn en dator kommer att göra det. Inom några år kommer antalet bärbara med trådlöst nätverk att explodera i skolorna. Frågan är hur redo lärarna är att möta detta. De utvecklas men kanske lite långsamt.

måndag 6 oktober 2008

Mera betyg och bedömning

Vi arbetar oss sakta men säkert bort från de summativa bedömningarna och rör oss med raska steg mot ett mer formativt tankesätt. Process blir allt viktigare.
Mycket bra.
Det är roligt att se att de ord vi nu använder oss av allt mer liknar de som man kan hitta i de framtidsspaningar som jag tidigare skrivit om.
Se här >>>
Morgondagens skola är kanske inte så långt borta......

fredag 3 oktober 2008

Betyg och bedömning


Vi har i Sverige ett målrelaterat betygssystem. Om målen är konkreta så är allt gott och väl. Är de det? NIX! Det betyder inte nödvändigtvis att de mål vi har är dåliga men risken för variationer i tolkningen av målen ökar ju dramatiskt om det är upp till varje lärare att tolka dem.

Vid nationella prov så får läraren en mall att hålla sig till. Med exempel på hur svar på olika nivåer skulle kunna tänkas se ut. Något liknande finns inte i dagsläget för SO eller de andra ämnen som inte har nationella prov.
Därför välkomnar jag fler nationella prov.
Variationerna är mindre mellan skolor än inom skolor visar skolverkets undersökningar. Jag hämtar följande citat från skolverkets hemsida.

"Det nuvarande betygssystemet är omöjligt att hantera ur likvärdighetssynpunkt om det inte finns en levande dialog på olika nivåer inom kommunen, och även helst mellan kommuner. En lärare som inte har någon att resonera med när det gäller bedömningen i sitt eller sina ämnen har mycket svårt att anpassa sina bedömningar och tolkningar till den rådande tolkningsnivån. Den som bara litar på sina "inre mallar" och sin tidigare erfarenhet riskerar att komma i otakt med den syn på kunskap och bedömning som råder inom professionen. Samsyn kan endast uppnås genom samverkan."

Det är ingen dålig uppgift vi har fått eller hur. Inte nog med att vi skall sköta vår undervisning vi skall föra dialog på skolnivå. Mellan skolor och på regional nivå. Är det ingen som ser orimligheten i detta?
Visst kan jag köpa idén om att för att förstå kriterierna så måste man verkligen ha arbetat med dem på ett djupare sätt. Därav att vi skall skall göra de lokala målen. Men i den riktiga verkligheten så innebär detta att man måste acceptera variationer. Om man inte inser detta så förstår jag inte vilken planet man bor på.

tisdag 30 september 2008

Böckerna gör barnen feta

Oh vad kul det är att läsa Stig-Roland Rask! I sitt senaste inlägg på bloggen Unga nätkulturer så berättar han om sina erfarenheter från årets bokmässa. Det är slående vilken skillnad i status det är emellan böcker och dataspel.
Jag kan villigt erkänna att jag vill att mina barn hällre skall läsa böcker än att de spelar dataspel. Detta fast det i mångt och mycket är samma sak. Det handlar om intryck och känslomässigt engagemang. Skrivet eller datoranimerat kan väl gå på ett ut. Eller?

Själv är jag hemkommen från Fronterkonferens. I år inte så inspirerande som det var förra året. Mycket beroende på att jag kan mer denna gången. De trix som visades kunde jag redan. Det är ju i och för sig ett positivt resultat.
Det jag tar med mig hem är många och långa diskusioner med kollegor om hur vi gör på de olika skolorna. Strategi och taktik helt enkelt. Mycket givande. Så tiden var ju långt ifrån bortkastad. Nätverksbyggande är kul och nyttigt.

måndag 29 september 2008

Fronterkonferens

Tips och trix för våran LMS (Learning Management System). Fronterkonferens i Jönköping. Kul att få umgås med andra intresserade. Nya verktyg visas och testas. Framtiden pekas ut och vi pratar och tipsar hej vilt. Kreativt!

söndag 28 september 2008

Den uppväxande generationen och tekniken

Att de där småttingarna verkar ha mer och mer avancerade tekniska prylar för händerna har du säkert märkt. Nu ryktas det att Nintendo kommer att proppa in nya prylar i deras handhållna dataspelsplatform DS.
Enligt PC-world så skall DS-Lite fyllas på med kamera och musikspelare.
Kanske är det så att de sneglar på mobiltelefonerna?

Mina killar här hemma älskar sina DS intensivt och det är bara att konstatera att deras engelska vokabulär har vuxit i takt med att de fångar fler och fler Pokemon.
Countdown, hug, royal, fight, Wi-Fi connection och en hel del andra ord som måste slås upp i ordboken med jämna mellanrum.Det är ju intressant att fundera över om vi i skolan måste börja snegla på spelvärlden för att nå våra elever. Jag vet att det finns minst en skola i Sverige som har som lönekriterium att man skall hålla sig ajour med ungdomskulturen. Spel hör definitivt dit. Jag har själv vid några tillfällen utnyttjat mig av spel som referenser i min undervisning. När vi studerade andra världskriget i en nia så nämnde jag spelet Battlefield 1942. Jag sa -Ni vet ju hur det såg ut i Stalingrad den banan fins ju i Battlefield. Det var underbart att se hur poletterna smattrade till i huvudet på ett stort antal killar i klassen. Helt plötsligt förstod de att spelet inte bara var ett spel. Det var inte frikopplat från den reella verkligheten. Det fanns helt plötsligt en koppling mellan deras verkliget och den tid vi diskuterade. De fick i uppgift att ta med sig bilder ur spelet och sedan jämmförde vi dem med riktiga bilder från Stalingrad. Vi kom fram till att det nog var värre i verkligheten än i spelet. Men spelet fick en helt ny mening. Att vi sedan kom att diskutera kontrafaktisk historieskrivning får man se som en bonus. Vad hade hänt om.......

För att läsa mer om vad som händer kring lärande och spel så läs Stefan Pålssons eminenta inlägg på hans blogg Framtidens lärande. Tankar kring lärande i virtuella miljöer

fredag 26 september 2008

Ny glädje!

Det är så kul att möta eleverna!

Skoltidningen är ett under av kreativitet och glädje över att få skapa. Eleverna kastar sig huvudstupa in i provverktyget utan en tanke på att det kanske är svårt. -Äh jag testar. Som en tjej sa i torsdags eftermiddag. Hon försöker. Kör fast. Försöker igen och lyckas. I andra änden skapas serier och någon annan skapar färgglada bilder. Någon sammanställer en intervju med en sångerska som sjungit med Per Gessle.

Idag pratade jag sökvägar och vad som är okej och inte okej att göra på internet med en sjua. De var mycket intresserade och hade helt klart funderat en del kring vad man kan göra och vad man bör göra på nätet. Diskussionen var bra. Vad får man skriva när man chattar? Är det OK att skriva "jag skall döda dig" till en kompis om man sätter in en skrattande smily efter. Någon tyckte det var okej medan någon annan inte tyckte att det var okej då det kan missuppfattas.

Bara att det diskuteras tror jag är jättebra. Jag glömde fråga om de pratat om detta med någon lärare tidigare men jag misstänker att de inte har det.

Den stora klyftan mellan oss som lär ut och de vi skall lära blir ganska påtaglig då.

Jag menar hur skall de kunna tycka att vi har något att komma med när vi inte ens pratar samma språk som dem. Vi har inte samma kultur. Samma referenser. Visst kan man tänka sig att det är eleven som skall anpassa sig till läraren men alvarligt talat så vet vi ju att det inte är så det fungerar.

Vi lärare kan tro att vi är en mycket speciell grupp med en väldigt speciell utbildning men ärligt talat så är vi bara säljare.

Vi skall sälja in kunskap hos eleverna. De är ju inte alltid så sugna på att handla in vår vara vilket ju ställer höga krav på oss som säljare.

En duktig lärare är en duktig säljare. Någon som brinner och tror på sin vara. Som kan skapa och upprätthålla relationer över tid. Som sätter upp mål och genomför dem.

Dock utan det ekonomiska incitament som finns i privat sektor.

Ha ha ha

Hej

onsdag 24 september 2008

Lärare = late adopters?

Vi skall nu börja att använda webben för att förbereda inför utvecklingssamtal och IUP (individuella utvecklingsplaner). Mitt jobb har varit att ta fram och organisera verktygen. Jag trodde självklart att mina kollegor skulle göra sin bit av arbetet. Det vill säga planera och genomföra själva arbetet med verktyget. Men döm om min förvåning när det visar sig att den manual som jag knåpat ihop i många fall helt lämnas till att samla damm. Istället ägnar man tid och kraft till att oroa sig över hur svårt det är att använda datorer.
Ibland blir jag väldigt trött. Detta är högutbildade människor. Året är 2008 och man har mage att tycka att datorer är svårt att arbeta med. Ja visst kan de vara det. Det arbete som jag har lagt ner för att skapa förutsättningarna så att de kan göra sin bit är ganska knivigt. Men TRE klick och att skriva några ord i en ruta kan knappast kallas svårt.
Dagens slutsats blir att det inte finns något intresse för att använda datorn till kommunikation. Det finns ingen lust att lära nytt.
Skall det vara så när man är lärare?
NEJ! Det skall det INTE!
Nu är jag arg.
Imorgon är jag glad igen.
Det är skönt när man vet att man har rätt.

tisdag 23 september 2008

Kauhajoki och censuren

I gårdagens CS (computer sweden) kunde man läsa en intressant ledare om självmord och internet. Det finns sajter på nätet som handlar om det mesta mellan himmel och jord. Även om självmord. En del av dessa är sådana som uppmuntrar till självmord. Förkastligt? Ja! Skall de förbjudas? Nej!
Som ledarskribenten så väl uttrycker det "Självmordsbenägna unga människor behöver vård – inte inskränkningar i yttrandefriheten."
Ryggmärgsreflexen är ju såklart att man vill förbjuda för att förhindra att sådant här händer. Men det är bara att reagera på symptomen inte att gå till botten med och bota sjukan. Vad de unga behöver är kloka vuxna med stora öron! Ungdomar behöver någon att prata med så att de inte fastnar i mörka och farliga tankar. De lever i en tid där det är lätt att tro att vi lever i den farligaste av tider. Men så är inte fallet. Vi matas ständigt av domedagsprofetiska uttalanden. Om jorden inte går under av ett svart hål skapat av partikelacceleratorn i CERN så kommer den globala uppvärmningen att ta kol på oss. Det är förstås också en typ av sanning men knappast den enda. Att som ung växa upp i Sverige innebär också att man bor i ett av världens rikaste länder i en värld som är mer fredlig och mindre hungrig än någonsin tidigare. Det betyder att man går en mycket ljus framtid till mötes.
Den bilden måste dagens elever och ungdomar också få möta.
Det är desperata människor som begår sådana här vansinnesdåd. De blir inte färre av fler övervakningskameror och inpasseringskontroller. Där delar jag inte åsikt med
Maria Abrahamsson på Svenska Dagbladet. Jag tänker i stället på ett citat från TV-serien
Arkiv X. "när blev du paranoid?". "när de började förfölja mig!". Ett öppet samhälle är, tror jag, mindre benäget att skapa rädda och desperata människor.

måndag 22 september 2008

Lärare = en som lär

Det är ju så att det idag inte räcker med en utbildning (så har det förstås aldrig varit tidigare heller) utan melodin är livslångt lärande.

Vad detta får för konsekvenser för oss lärare är ju att vi måste acceptera att vi lever i en värld där vi inte sitter inne med den rena kunskapen. Kanske har det inte heller tidigare i historien varit så. Men aldrig tidigare har det varit så enkelt att kolla fakta. Tidigare generationers lärare har på många sätt haft monopol på tillgången av fakta. Genom att sitta på ett bibliotek i sitt ämne har man haft tillgång till fakta som andra inte haft tillgång till. Detta har ju radikalt förändrats i och med internet. Fakta finns fritt tillgängligt.

Den viktiga kompetens som läraren då har att förmedla är egentligen inte faktan i sig utan tolkning och användande av fakta. Det är ett ganska stort språng från gårdagens skola.


I UNESCO:s ICT competency standards for teachers ser man följande kompetenser som nycklar till morgondagens samhälle.
Jag tycker att det verkar vettigt. Det gäller att vi lärare är allt detta för de gör ju som vi gör inte som vi säjer att de skall göra. Det gäller alltså som lärare idag att vara bra på att lära sig. Vad kul det plötsligt blev att vara lärare. En möjlighet att vara student hela livet. Någon mer än jag som skall ut på nationerna i helgen? Det är lätt att hålla sig ung i sinnet om man väljer att se sig som en evig student (men absolut inte överliggare).

Framtiden ett ganska kul ställe

Birgersson hade rätt!
Tack för den mannen. Sverige hade varit mycket tråkigare utan honom. Idag har vi de tjänster som han pratade om för 10 år sedan. Vi tycker förstås inte att det är ett dugg konstigt. Men det tyckte vi för tio år sedan. Inte jag förstås ;-). Men många andra. Så är det med framtiden den är oviss och det är väldigt svårt att förutse vilken av all dessa nya idéer som kommer att få genomslag.
Läs själv här>>>
Men att IT inom överskådlig framtid kommer att vara motorn i kommunikation och produktion är ju ingen högoddsare precis. Men vad som kommer att vara superhett om tre år vågar inte jag sia om. Bärbara datorer eller är det mobiltelefoner. Internet eller kommer det något nytt mindre storskaligt?
Hur som helst så ser jag fram emot den. Framtiden alltså. Med tillförsikt.
Glassen kommer i alla fall inte att förändras så mycket. Ben & Jerry är nämligen mycket nära perfektion.

När ingenting fungerar

När systemet ligger nere...... vad gör man då?
IUP-verktyget i vår LMS (lärplattform) har försvunnit. Det är utlovat att det skall dyka upp igen, fast på ny plats. Här tvingar jag in mina kollegor i ett nytt system och det första som händer är .... POFF! Så är det borta.
All min trovärdighet känns som bortblåst. Dessutom utan att jag har gjort något fel. Någon annan gör något och vips så påverkar det mig och det arbete jag har gjort. Det känns inte riktigt rättvist.
Kanske är det en målande bild av vår värld i stort. Det fladdrar till i en tyllgardin och vips så dör människor i en annan del av världen (okej jag kanske överdriver liknelsen liiiite).
Det värsta är att inte veta vad som händer. Någon jobbar på problemets lösning men det är inte jag. Mitt jobb blir att lugna oroliga kollegor. Men jag är tyvärr inte lugn själv.
När systemet ligger nere så ligger verksamheten nere. IT har som det heter i näringslivet blivit "affärskritiskt". Det är ju förstås kul. Det är nu det blir tydligt hur viktigt IT är. När det ligger nere så saknas det något oerhört.
Teknik är skit.........när det inte fungerar.

söndag 21 september 2008

Kreativitet

Det är märkligt!
Vaknade med en tanke som gnagde i min hjärna. Kreativitet..... Detta fantastiska som driver världen framåt. Denna urkraft som inspirerar och skapar.
Det som oroade mig var. På vilka sätt bidrar min undervisning till att göra eleverna kreativa?
Bakgrunden var att jag igår träffade en gammal klasskamrat. Idag är hon cirkudirektör. Helt klart en kreativ människa. Min tanke var hur många blivande cirkusdirektörer finns det i min nuvarande klass. Rent statistiskt såklart ingen (det är ju inte världens vanligaste jobb). Men bildligt talat så är det ju den typen av kreativa människor som Sverige behöver mer av. För det är kreativitet som föder våra industrier med inovationer som sedan omsätts i produkter som ställer maten på våra bord.
Så långt hade jag kommit i mina tankar när jag satte mig vid datorn för att skriva detta inlägg. Döm om min förvåning när startsidan dyker upp och jag ser rubriken Utbildningssystemet är motorn i ekonomin. Att samma tanke finns i en annan hjärna vid samma tidpunkt. På bloggen Framtidens lärande skriver Stefan Pålsson i fredags om just kreativitet att
"Kreativitet och reell kompetens, det vill säga förmågan att använda sina kunskaper och färdigheter i praktiken, anpassade efter situationens förutsättningar och krav, är snart en absolut nödvändighet."
Slutsatsen är att skolan måste förändras för att möta helt nya krav. Kreativitet är prioriterat. Arbetssättet kan kanske inte längre se ut som det gjort.
Är det dags att spränga klassrummet och hitta nya organisationsformer? Projekt istället för år 8 och år 9.
Det ställer nya krav på lärarna men även på eleverna. Gårdagens vinnare var de som kunde (och ville) anpassa sig till systemet och lära in kunskapsmassa. Är de morgondagens loosers i en värld där kreativitet blir viktigare. Är det de elever som är rebeller i dagens skola som är morgondagens mönsterelever? WOW.

Plötsligt ser jag ljust på framtiden och börjar minnas varför jag älskar att vara lärare. När mina elever kommer tillbaka från sin PRAO skall jag starta upp kreativa projekt. Räkna med det!
I centrum för allt detta står verktyget för att ge utlopp för all kreativitet. Datorn. Aldrig tidigare har du så snabbt kunnat omsätta din kreativitet och dela den med så många. Internet är fantastiskt till detta. The future! Here we come!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...