torsdag 14 augusti 2008

Cisco om morgondagen utbildning

Det finns många åsikter om hur utbildningen skall se ut för att ge de verktyg som behövs i mogondagens samhälle. Nätverks företaget Cisco har publicerat sitt inlägg i debatten
Equipping Every Learner for the 21st Century.

Mycket intressant läsning. Stefan Pålsson skriver på Bloggen Framtidens lärande såhär

"Under det här arbetet har Cisco kommit till insikt om att utbildning och lärande naturligtvis inte kan stå utanför den utveckling som sker i resten av samhället. Inte minst handlar det om framväxten av nya, sociala medier och unga nätkulturer. Web 2.0 är till exempel redan på väg att förändra hur det offentliga samtalet går till, hur beslut fattas och hur man samarbetar inom och mellan organisationer. Detta måste även in i det formella utbildningssystemet.
Det krävs rejäla doser nytänkande för att ge alla elever möjlighet att utveckla de kompetenser som krävs när de lämnar skolan och går ut i arbetslivet. Digital kompetens, samarbetsförmåga och självständigt tänkande är några exempel. Arbetssätt, pedagogiskt tänkande och organisationsstrukturer behöver finna nya vägar och tekniken måste bli en naturlig del av vardagen. "


Jag håller med

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...