Visar inlägg med etikett Dataslöjd. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett Dataslöjd. Visa alla inlägg

tisdag 22 februari 2011

IT i stället för slöjd? Nix, nej, inte!

Cranes In The Sky.
Cranes In The Sky. by http://www.flickr.com/people/yakobusan/ Jakob Montrasio, on Flickr
Så är det på tapeten igen. I Computer Sweden kan man läsa att de tycker att man skall skrota slöjden till förmån för ett nytt ämne med IT som inriktning.
Feltänkt tyvärr. Det är inte så att IT skall vara ett eget ämne. Det är inte så som man skall lösa problemet med bristande IT i skolan. IT eller datorn/internet skall in i ALLA ämnen.
Dessutom är det så att slöjden knappast är det stora problemet när det gäller svensk skolas anpassning till ett modernt samhälle. Slöjd handlar idag ganska lite om svarv och olika tekniker att foga ihop två träbitar. Det handlar om process. Om att göra ritningar. Tänka i ett före, efter,ordning. Omsätta idéer  handling. Det handlar om att träna kreativitet och spatialt tänkande. Kompetenser som man absolut behöver i morgondagens IT samhälle. Det behövs även som en motvikt i en skola som blir allt mer teoretisk.
Hjärna och hand utvecklas ihop. Båda behövs för att skapa balans i en ung människas skolvardag.
Så även om syftet är gott, nämligen att öka IT-användningen i svensk skola, så är det ett korkat förslag. Ett förslag som bara tyder på en bristande förståelse av hur lärandet går till. Ett förslag som inte går att ta på allvar.
Vad som behövs är istället att man på ett mycket kraftfullt sätt förändrar lärarutbildningen och där lägger en mycket större vikt vid att använda modern teknik. 
Att man får blivande lärare att förstå hur viktigt det är att framtidsspana och hålla sig ajour med vad som är dagens ungas verklighet.
Inga fler föreläsningar om Internet med den ena OH-bilden efter den andra tack.

Jan Svärdhagen är inne på samma linje men uttrycker det bättre än jag kan

fredag 7 november 2008

Vi behöver bli bättre på IT i Sveriges skolor


Det är intressant att notera att när vi nu går in i nästa lågkonjunktur så är det den gamla industrin som drabbas hårdast.

I Computer Sweden (CS) 7/11-08 kan man läsa att "IT står emot varselvågen". Det är bara 0,8 procent av varslen som härrör från IT-branchen.

I sig är väl detta ingen jätteöverraskning. IT är fortfarande hett och nytt. Men märk väl branchens tidning (CS) har funnits sedan 1983.

Frågan är för vilken verklighet vi förbereder våra elever? Är det för arbete i den gamla industrin eller i den nya? Eller den vi ännu inte vet om?

I andra länder satsas det friskt på att förändra utbildningsväsendet mot ett mer IT-anpassat skolsystem. I Storbritannien finns satsningen e-skills UK som man kan läsa mer om på bloggen framtidens lärande.

Frågan som Stefan Pålsson ställer där är när vi får se liknande satsningar i Sverige? Jag sällar mig till frågeställaren. När?

Kanske är det dags nu. Det är i lågkonjunktur som förändringstrycket är som störst. Möjligheterna är också som störst.

Det är dags NU!

torsdag 4 september 2008

IT-slöjd eller digital kompetens?

Frågan är egentligen om den digitala kompetensen skall in i skolans styrdokument. Det är ju egentligen en "ickefråga" då högre instans redan nämner det i sina dokument.
På EU nivå är det redan ett faktum.

"Att säkerställa tillgången till informations- och kommunikationsteknik för alla
Den ökande användningen av informations- och kommunikationsteknik i samhället har inneburit
stora förändringar av arbetssättet i skolor, yrkesutbildningsinstitut och andra utbildningscentrum, på
samma sätt som den har förändrat det sätt på vilket många av Europas invånare arbetar.
Informations- och kommunikationstekniken blir också allt viktigare inom öppen inlärning och
virtuell undervisning. När det gäller utbildningssystemen, kommer förmågan att anpassa sig till den
snabba utvecklingen och behovet av fortsatt konkurrensförmåga att fortsätta att spela en viktig roll.
Det kommer dessutom att behövas flexibilitet för de enskilda individerna, om de skall förvärva
IKT-kunskaper livet igenom.""Att engagera lärare och utbildare
Även på denna punkt fastställdes ett mål i Lissabon, nämligen att alla lärare som behöver detta skall
kunna använda Internet och multimedieresurser före utgången av 2002. Alla medlemsstater
erkänner att det är viktigt att lärare får fortbildning av god kvalitet. Detta har nu blivit ännu
viktigare, då nya pedagogiska frågor uppstår kring hur man kan uppmuntra folk att utveckla de
särskilda färdigheterna att använda IKT i inlärningsprocessen, som till exempel att välja relevant
information, analysera den och sedan omvandla den till kunskap och färdigheter. För lärare gäller
frågan inte bara uppkoppling och utbildning utan även att de får ständig tillgång till färdigheter och
ett urval programvara av god kvalitet, så att IKT införlivas i deras dagliga rutiner."


Allt detta är alltså redan beslutat på EU nivå 2002. Läs här>>>

Kan då den svenska skolan ignorera detta i sina stydokument. NEJ.
Nu ägnar man ju för all del en hel del tid och pengar på att förändra den svenska skolan i takt med tiden. Myndigheten för skolutveckling ligger bakom satsningar som PIM och sajten IT för pedagoger.

Man har även tagit fram en strategi för IT i skolan.

Vad är då hindren? Ja det är enkelt att svara på. Lärarna!
Dåligt med intresse! Kanske den mest avgörande faktorn.
Dåliga IT-kunskaper. Man lär sig ju inte det man inte tycker är roligt (viktigt att komma ihåg som lärare).

Hur kan man då förändra det. Där anser jag att det är avgörande att signalera att IT är viktigt. Hur gör man det? Jag vill visa på en enda viktig punkt. Vilket kunskapsintensivtföretag idag kan man börja en anställning vid utan att få en egen dator. Jag skulle tro att det bara är möjligt inom skolan.
Att utrusta varje lärare med en egen, bärbar, dator är steg ett. Det signalerar att här använder vi datorn som arbetsvektyg.
Utan verktyget så kan vi prata IT hur mycket vi vill. Inget kommer att förändras.

Det gör mig ARG
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...