Visar inlägg med etikett skola 2021. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett skola 2021. Visa alla inlägg

måndag 7 september 2009

Flumskola. Vad är det egentligen?Eva-Lotta Hultén bjuder på ett rejält angrepp på den rådande skolretoriken. Läs hela artikeln här>>> Fokus på kunskap låter ju väldigt bra. Det är i alla fall svårt att hävda att vi skall ha mindre kunskap i den svenska skolan. Men det intressanta är ju vilka kunskaper som är viktiga.

Hultén pekar på det problematiska med att fokus allt mer verkar ligga på lätt mätbara kunskaper. Vilket betyder att fokus riskerar att hamna på sådana faktakunskaper som är lätta googla. När, var, hur eller vem? Sådant som man vinner Trivial Pursiut på men som knappast pekas ut som de viktigaste kompetenserna för morgondagens samhälle.

Skolan är visserligen en förberedelse för livet utanför och efter skolan men också en värld i sig, där barn och unga tillbringar väldigt mycket tid. Att inte satsa på att göra denna tid så lustfylld och meningsfull som möjligt är något mycket värre än flum, det är barnplågeri.

Fortsätter vi på den nu inslagna vägen riskerar vi att få en skola totalt urvattnad på sammanhang, lustfylldhet och mening – och i slutändan på verkligt lärande.

Eva-Lotta Hultén http://www.aftonbladet.se/kultur/article5752112.abJag har skrivit om det tidigare. Skola 2021 kartlade vad det är för kompetenser som kommer att vara viktiga i morgon. Ord som social kompetens, kreativitet och analys känns viktigare än de rejäla "kunskaper" som är lätt mätbara i standardiserade prov.

Kreativitet.
Björklund. Debatten hårdnar

söndag 21 september 2008

Kreativitet

Det är märkligt!
Vaknade med en tanke som gnagde i min hjärna. Kreativitet..... Detta fantastiska som driver världen framåt. Denna urkraft som inspirerar och skapar.
Det som oroade mig var. På vilka sätt bidrar min undervisning till att göra eleverna kreativa?
Bakgrunden var att jag igår träffade en gammal klasskamrat. Idag är hon cirkudirektör. Helt klart en kreativ människa. Min tanke var hur många blivande cirkusdirektörer finns det i min nuvarande klass. Rent statistiskt såklart ingen (det är ju inte världens vanligaste jobb). Men bildligt talat så är det ju den typen av kreativa människor som Sverige behöver mer av. För det är kreativitet som föder våra industrier med inovationer som sedan omsätts i produkter som ställer maten på våra bord.
Så långt hade jag kommit i mina tankar när jag satte mig vid datorn för att skriva detta inlägg. Döm om min förvåning när startsidan dyker upp och jag ser rubriken Utbildningssystemet är motorn i ekonomin. Att samma tanke finns i en annan hjärna vid samma tidpunkt. På bloggen Framtidens lärande skriver Stefan Pålsson i fredags om just kreativitet att
"Kreativitet och reell kompetens, det vill säga förmågan att använda sina kunskaper och färdigheter i praktiken, anpassade efter situationens förutsättningar och krav, är snart en absolut nödvändighet."
Slutsatsen är att skolan måste förändras för att möta helt nya krav. Kreativitet är prioriterat. Arbetssättet kan kanske inte längre se ut som det gjort.
Är det dags att spränga klassrummet och hitta nya organisationsformer? Projekt istället för år 8 och år 9.
Det ställer nya krav på lärarna men även på eleverna. Gårdagens vinnare var de som kunde (och ville) anpassa sig till systemet och lära in kunskapsmassa. Är de morgondagens loosers i en värld där kreativitet blir viktigare. Är det de elever som är rebeller i dagens skola som är morgondagens mönsterelever? WOW.

Plötsligt ser jag ljust på framtiden och börjar minnas varför jag älskar att vara lärare. När mina elever kommer tillbaka från sin PRAO skall jag starta upp kreativa projekt. Räkna med det!
I centrum för allt detta står verktyget för att ge utlopp för all kreativitet. Datorn. Aldrig tidigare har du så snabbt kunnat omsätta din kreativitet och dela den med så många. Internet är fantastiskt till detta. The future! Here we come!

måndag 8 september 2008

Björklund och sanningen del 34 (eller nåt).

I efterdyningarna till SR:s granskning av Björklunds tveksamma användning av statistik skriver Lotta Fogde i DN.

Att:
"Jan Björklunds karriär i bästa fall bygger på medvetet vilseledande användning av statistik. Den bild av tillståndet i svenska skolor som Björklund målat upp stämmer enligt de granskande journalisterna dåligt med verkligheten. Ändå har den fått starkt fäste och utgör i dag den självklara fond mot vilken skolpolitiken debatteras."

Läs hela texten här>>>

Alla i sverige är alltså överrens om att svensk skola har problem. Fast det egentligen är ganska så bra. Det handlar altså om marknadsföring. Det viktiga är inte vad du är det är vad du synes vara.

Luktar reklambranchen lång väg tycker jag.

Jag tycker också att svensk skola har problem. Det som jag och Björklund inte är överens om är vilka dessa problem är.

Jag tror att det stora problemet är inriktningen mot starkare betoning på lätt mätbara kunskaper. Vi har idag ett kvalitativt bedömningssystem. Då är det självklart svårare att bedömma än i ett rent kvantitativt system. Om rättvisa är viktigare än kvalitet så är det dags att ändra system med en gång.

En ytterligare komplikation i sammanhanget är att den fackliga organisationen som främst organiserar gymnasie och högstadielärare. Nämligen LR. De driver de frågor som Björklund driver. På LR:s kansli måste de mysa ordentligt de har idag skaffat sig stort inflytande över politiken i skolfrågor.

En av deras käpphästar är att lärare skall vara utbildade. Detta är för mig problematiskt. Så många utbildade lärare är kassa. Det är alltså ingen garanti att läraren är bra bara för att den har utbildning. Detta är ett problem som landets lärarhögskolor måste lösa. Problemet ligger dock inte bara hos lärarhögskolorna. Den rekryteringsbas som högskolorna har idag är den de förtjänar med tanke på de löner som kommunerna betalar. Detta betyder att de som väljer att bli lärare är antingen idealister eller de som inte dög till annat.

Så skall det inte vara. Självklart skall det vara lönsamt att studera. Det är inte rimligt att målaren som målar om skolan jag jobbar på tjänar mer än vad jag gör och samtidigt är tio år yngre. Är det rimligt att 4,5 års utbildning på universitet/högskola lönas på det viset. Har målaren för hög lön eller jag för låg?

Personlig fallenhet måste in som ett urvalsinstrument vid intagning till lärarhögskolan.

LR måste börja fokusera på rätt saker. Se till att höja våra löner samt fundera på morgondagens skola istället för att drömma om en gammal folkskola som inte var så särskillt romantisk i realiteten ens när det begav sig.

Vad vi behöver är en skola starkt förankrad i morgondagens samhälle. Vi vet ganska väl vad som kommer att behövas men undervisar inte så.

För övrigt anser jag att IT-avdelningen gräver sin egen grav. Lagring över tilldelade 400 MB kostar 400 kr/GB.
Mina elever har 8GB i telefonen. Jag köper en extern hårddisk istället och får 400GB för 800 kr. Men vänta vad skall vi med IT-avdelningen till då? Vi har ju precis avskaffat det de fanns till för. Det var ju meningen att de skulle sköta vår lagring.
Ur led är tiden.....

fredag 5 september 2008

Lagring. En mänsklig rättighet?


Fick idag påstötning om att rensa i hemkatalogen. Det skulle finnas 16 000 GB sparat i min mapp på servern. Jag funderade ett slag på hur mycket det skulle kunna tänkas vara egentligen. Nu visade det sig bara vara 16 GB. Det räckte för att hamna på första plats i lagringsutrymmesligan i den östra delen av kommunen. 16 GB.... Är det mycket?

Nej det är det inte om du jobbar med multimedia. Ljud, bild och video tar plats. Nu har jag ju för all del två externa hårddiskar som är ganska välfyllda för att inte i onödan belasta hemkatalogen.

Hur mycket tycker IT-enheten att man bör klara sig med?
400 MB!

Mina elever har mer plats i sina telefoner!

Som jag ser det så kan vi använda informationen om mängden lagrat som ett intressant mått på hur väl lärarna har anpassat sig till det arbetssätt som krävs för att ge eleverna de kunskaper de behöver i framtiden. Se skola 2021 t.ex.

En lärare som använder mindre än 400 MB kan ju knappast ha märkt att vi är mitt i en digital revolution. Vi måste lämna overheadträsket och lära eleverna att datorn är ett kreativt verktyg. De gör ju inte som vi säger utan som vi gör! Under 400 MB tyder på dålig kreativitet!

torsdag 28 augusti 2008

Björklund. Den nya skolan. Debatten hårdnar.

Hur dålig är den svenska skolan?
Nu på morgonen diskuteras om det kanske inte är så att den bild som Björklund förmedlat är en svartmålning. De undersökningar han använt sig av för att beskriva den svenska skolan som en skola i fritt fall kan beskrivas med ord som smala och orepresentativa.
Sveriges elever är faktiskt inte så dåliga som vi fåtts att tro. Nu är de ju inte fantastiska heller utan kan snarast beskrivas som medelmåttiga när det gäller resultat i stora undersökningar.
Jag upplever inte att den skola jag möter varje arbetsdag stämmer med mediebilden. Detta får mig att tro att jag jobbar i en ovanlig skola. Men så är det knappast.
Kunskaper är ju en annan intressant sak att diskutera. De kunskaper man mäter i de stora undersökningarna är oftast av en typ som är enkelt mätbara. Den typ av kunskaper som kan kvantifieras. Det är den typ av kunskaper som i LPO 94 ligger till grund för att få betyget G.
Kvalitativa kunskaper är svårare att mäta och jämföra. Där ligger den svenska skolan långt framme vill jag hävda.
Vilka kunskaper är det som är viktigast att besitta i morgondagens samhälle?
Ja inte är det att kunna rabbla kungalängden....
Det är de kvalitativa kunskaperna som gäller om man frågar industrin/näringsliv och forskningen. Frågar du politiker och lärare så är det faktakunskaper.
Vem har rätt?
Det är enkelt att svara på. Läs här>>>
Fakta kan du ta fram genom ett musklick. Förståelse av fakta är mycket svårare.
Titta bara på hur Björklund har det......
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...