söndag 21 september 2008

Kreativitet

Det är märkligt!
Vaknade med en tanke som gnagde i min hjärna. Kreativitet..... Detta fantastiska som driver världen framåt. Denna urkraft som inspirerar och skapar.
Det som oroade mig var. På vilka sätt bidrar min undervisning till att göra eleverna kreativa?
Bakgrunden var att jag igår träffade en gammal klasskamrat. Idag är hon cirkudirektör. Helt klart en kreativ människa. Min tanke var hur många blivande cirkusdirektörer finns det i min nuvarande klass. Rent statistiskt såklart ingen (det är ju inte världens vanligaste jobb). Men bildligt talat så är det ju den typen av kreativa människor som Sverige behöver mer av. För det är kreativitet som föder våra industrier med inovationer som sedan omsätts i produkter som ställer maten på våra bord.
Så långt hade jag kommit i mina tankar när jag satte mig vid datorn för att skriva detta inlägg. Döm om min förvåning när startsidan dyker upp och jag ser rubriken Utbildningssystemet är motorn i ekonomin. Att samma tanke finns i en annan hjärna vid samma tidpunkt. På bloggen Framtidens lärande skriver Stefan Pålsson i fredags om just kreativitet att
"Kreativitet och reell kompetens, det vill säga förmågan att använda sina kunskaper och färdigheter i praktiken, anpassade efter situationens förutsättningar och krav, är snart en absolut nödvändighet."
Slutsatsen är att skolan måste förändras för att möta helt nya krav. Kreativitet är prioriterat. Arbetssättet kan kanske inte längre se ut som det gjort.
Är det dags att spränga klassrummet och hitta nya organisationsformer? Projekt istället för år 8 och år 9.
Det ställer nya krav på lärarna men även på eleverna. Gårdagens vinnare var de som kunde (och ville) anpassa sig till systemet och lära in kunskapsmassa. Är de morgondagens loosers i en värld där kreativitet blir viktigare. Är det de elever som är rebeller i dagens skola som är morgondagens mönsterelever? WOW.

Plötsligt ser jag ljust på framtiden och börjar minnas varför jag älskar att vara lärare. När mina elever kommer tillbaka från sin PRAO skall jag starta upp kreativa projekt. Räkna med det!
I centrum för allt detta står verktyget för att ge utlopp för all kreativitet. Datorn. Aldrig tidigare har du så snabbt kunnat omsätta din kreativitet och dela den med så många. Internet är fantastiskt till detta. The future! Here we come!

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...