tisdag 16 september 2008

Mobiler!

I CS (Computer Sweden) kan man igår läsa att ny teknik kommer att göra att mobiltelefonen blir det "viktigaste redskapet någonsin".

Läs här>>>

Självklart något tillspetsat men ändå intressant när man ställer detta mot det faktum att skolorna idag förbjuder mobiltelefoner.
Nu tycker jag att skrivkonsten nog får ses som ett viktigare verktyg än mobiltelefonen, men tänk tanken att skolorna skulle ha förbjudit eleverna att använda skrivkonsten. Då framstår skolans hållning som absurd.

Kanske är det så att det om några år framstår som lika absurt att lagstifta om mobiltelefoner!

Jag är ju en teknikvänlig själ och tycker att vi skall utnyttja det faktum att ALLA ungar idag har mobiltelefon. Om viljan finns kan man göra massor. SMS till eleverna med schemaändringar. Det fungerar ju för tandläkaren varför inte i skolan? Schema i mobilen. Läxorna i mobilen. Inloggning till datorerna. Ja det finns säkert mycket mer vi kan lyckas utnyttja mobilerna till om vi slår våra kloka huvuden ihop.

Mitt intryck är att eleverna är ganska begränsade i sin användning av sina telefonerna. De SMS:ar ringer och lyssnar på musik. Det är alltså möjligt att öka användningen till mer avancerade saker.

Jag har tidigare skrivit om hur eleverna upplever att lärarna reagerar negativt på mobilerna i skolan.

I deras ögon framstår vi som teknikfientliga dinosaurier. Hur skall vi då kunna få dem att identifiera sig med oss? Vi vill ju vara positiva förebilder.

Risken är att avståndet framstår som oändligt. Alienation var visst ett populärt uttryck på 70-talet. Kanske dags att borsta av det och sätta in det i det sammanhang som är teknikklyftan mellan lärare och elever.

1 kommentar:

joha88 sa...

Föreläsning:
Mobiltelefonen i undervisningen

Har du och dina elever ett undersökande arbetssätt?

Kom och lyssna på Hanne Voldeborg-Andersen hur hon och henne elever i år
4-6 använder funktionerna i elevernas egna mobiltelefoner undersöka och
dokumentera olika fenomen och företeelser. På köpet får de ett annat
förhållningssätt till mobiltelefiner i skolan.

Läs mer och för anmälan:
http://www.pedc.se/booking/Kurs.aspx?id=284


Arrangör:
Pedagogiska centralen Malmö stad
Lärarutbildningen Malmö Högskola

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...