torsdag 4 september 2008

IT-slöjd eller digital kompetens?

Frågan är egentligen om den digitala kompetensen skall in i skolans styrdokument. Det är ju egentligen en "ickefråga" då högre instans redan nämner det i sina dokument.
På EU nivå är det redan ett faktum.

"Att säkerställa tillgången till informations- och kommunikationsteknik för alla
Den ökande användningen av informations- och kommunikationsteknik i samhället har inneburit
stora förändringar av arbetssättet i skolor, yrkesutbildningsinstitut och andra utbildningscentrum, på
samma sätt som den har förändrat det sätt på vilket många av Europas invånare arbetar.
Informations- och kommunikationstekniken blir också allt viktigare inom öppen inlärning och
virtuell undervisning. När det gäller utbildningssystemen, kommer förmågan att anpassa sig till den
snabba utvecklingen och behovet av fortsatt konkurrensförmåga att fortsätta att spela en viktig roll.
Det kommer dessutom att behövas flexibilitet för de enskilda individerna, om de skall förvärva
IKT-kunskaper livet igenom.""Att engagera lärare och utbildare
Även på denna punkt fastställdes ett mål i Lissabon, nämligen att alla lärare som behöver detta skall
kunna använda Internet och multimedieresurser före utgången av 2002. Alla medlemsstater
erkänner att det är viktigt att lärare får fortbildning av god kvalitet. Detta har nu blivit ännu
viktigare, då nya pedagogiska frågor uppstår kring hur man kan uppmuntra folk att utveckla de
särskilda färdigheterna att använda IKT i inlärningsprocessen, som till exempel att välja relevant
information, analysera den och sedan omvandla den till kunskap och färdigheter. För lärare gäller
frågan inte bara uppkoppling och utbildning utan även att de får ständig tillgång till färdigheter och
ett urval programvara av god kvalitet, så att IKT införlivas i deras dagliga rutiner."


Allt detta är alltså redan beslutat på EU nivå 2002. Läs här>>>

Kan då den svenska skolan ignorera detta i sina stydokument. NEJ.
Nu ägnar man ju för all del en hel del tid och pengar på att förändra den svenska skolan i takt med tiden. Myndigheten för skolutveckling ligger bakom satsningar som PIM och sajten IT för pedagoger.

Man har även tagit fram en strategi för IT i skolan.

Vad är då hindren? Ja det är enkelt att svara på. Lärarna!
Dåligt med intresse! Kanske den mest avgörande faktorn.
Dåliga IT-kunskaper. Man lär sig ju inte det man inte tycker är roligt (viktigt att komma ihåg som lärare).

Hur kan man då förändra det. Där anser jag att det är avgörande att signalera att IT är viktigt. Hur gör man det? Jag vill visa på en enda viktig punkt. Vilket kunskapsintensivtföretag idag kan man börja en anställning vid utan att få en egen dator. Jag skulle tro att det bara är möjligt inom skolan.
Att utrusta varje lärare med en egen, bärbar, dator är steg ett. Det signalerar att här använder vi datorn som arbetsvektyg.
Utan verktyget så kan vi prata IT hur mycket vi vill. Inget kommer att förändras.

Det gör mig ARG

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...