Visar inlägg med etikett Lärarutredningen. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett Lärarutredningen. Visa alla inlägg

torsdag 4 december 2008

Lärarens status höjs med IT?


Läser ett mycket intressant inlägg på bloggen Unga nätkulturer om den nya lärarutbildningen. Stig-Roland Rask resonerar kring en mening han hittat i utredningen.

”Läraren kan återfå en del av sin förlorade auktoritet och även på IT-området bli en positiv, kunnig och stödjande kraft för eleverna.”

Han pekar på sambandet mellan lärarnas förlorade status och det faktum att lärarna inte är framkantsaktörer.


Jag tycker att dessa meningar är mycket intressanta utifrån diskussionen om lärarens förlorade status och auktoritet. Ibland har det låtit från politikerhåll som om dessa faktorer skulle kunna hämtas tillbaka från det förflutna. Som om de skulle kunna återerövras från en tid som flytt. Sanningen är precis motsatt. Det är skolans oförmåga att agera som en framkantsaktör i samhällsutvecklingens frontlinje - eller uttryckt på annat sätt; oförmåga till modernitet, som gjort att den i vissa avseenden tappat sin status, auktoritet och legitimitet.


Helt klart en tanke jag delar med Stig-Roland. Vi lärare jobbar ju med framtiden och bör såklart spana så mycket vi bara kan på vart vi är på väg. Omvärldsbevakningen är mycket sparsmakad i skolans värld. Eftersom samhällsförändringen är så intensiv i vår tid har behovet ökat dramatiskt.

Vi skall naturligtvis vara framkantsaktörer!

fredag 28 november 2008

Lärarutredningen ger nytt avstamp för IT i skolan


När jag var liten.....

Eller rättare sagt i början av detta årtusende när jag gick på lärarhögskolan i Malmö så var e-learning ett riktigt hett begrepp.

Det var definitivt inte något som praktiserades. Man fick fortfarande skriva ut sina arbeten på papper och lämna in dem. Att IT och skola var något som var viktigt var det inte för många av mina kursare som tyckte. Jag var ganska ensam om att välja kursen IT i skola och distansutbildning. Kanske var de inte så dumma som valde bort den kursen eftersom det visade sig att de som skulle lära oss om detta inte kunde lära oss så mycket. Vi skulle göra hemsidor...... Det kunde jag redan och det kändes lite som dagisnivå. Med tanke på detta så kan man ju se att utvecklingen har gått väldigt fort framåt. Mitt intryck av hur man använder IT i dagens lärarutbildning är att väldigt mycket har hänt. Mina lärarkandidater verkar ha goda möjligheter att få prova på mer avancerat användande.

Det är glädjande att läsa att lärarutredningen som publiceras 3:e december kommer att sätta ljuset på hur viktigt det är med lärarnas IT-kompetens.

I ett debattinlägg i Computer Sweden (CS) skriver Madeleine Cæsar vd för KK-stiftelsen och Yngve Wallin programmerare, KK-stiftelsen följande.


Den 3 december presenterar Sigbrit Franke sin utredning av den reformerade lärarutbildningen för regeringen – en utredning som sätter ljuset på de blivande lärarnas digitala kompetens. När regeringen i våras kom med tilläggsdirektiv till utredningen, där den såg it som ett allt viktigare redskap i skolan och som ett nödvändigt verktyg i ett modernt samhälle, utbrast KK-stiftelsen: Äntligen!Äntligen därför att KK-stiftelsen arbetar för att höja lärarnas digitala kompetens. Äntligen därför att KK-stiftelsen arbetar för att utbildningarna ska stärka nyutexaminerade lärares förmåga att skapa arbetsformer utifrån elevernas och samhällets behov.

Att man från statsmaktens sida satsar på detta är av stor vikt. Eftersom IT skall vara en del av alla ämnen, inte ett eget ämne, gör detta att ansvaret blir väldigt spritt vilket i sin tur gör det lättare att välja bort. Att man som lärare väljer bort att ta till sig ny teknik har självklart många och olika orsaker. Poängen är att det inte är rimligt att 2008 ens tänka tanken. Där är tydliga direktiv väldigt viktiga.

KK-stiftelsen såg att it och digitala verktyg spelade en allt större roll. Det var viktigt att Sverige följde med i utvecklingen för att behålla sin konkurrenskraft. Skolan måste därför också följa med för att inte förlora sin legitimitet i samhället – och bland eleverna.Problemet var inte elevernas bristande digitala kompetens. Problemet var lärarnas och lärarstudenternas brist på digital kompetens. Det var både ett kunskaps- och attitydproblem.

Det är attityderna som man måste jobba med. Status är nyckeln. Att IT prioriteras uppifrån är därför viktigt. För övrigt anser jag att det borde finnas lokala resurscentrum runt om i landet som är med och ser till att arbetet ute på skolorna inte avstannar. Som det är idag är det väldigt olika hur långt man kommit på de olika skolorna. Som en del av skolverket skulle man kunna jobba uppsökande med detta. Kompetensen är för viktig för elevernas framtid för att överlåtas till rektorer och enskillda lärare att ansvara för.

Jag jobbar gärna där!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...