torsdag 4 december 2008

Lärarens status höjs med IT?


Läser ett mycket intressant inlägg på bloggen Unga nätkulturer om den nya lärarutbildningen. Stig-Roland Rask resonerar kring en mening han hittat i utredningen.

”Läraren kan återfå en del av sin förlorade auktoritet och även på IT-området bli en positiv, kunnig och stödjande kraft för eleverna.”

Han pekar på sambandet mellan lärarnas förlorade status och det faktum att lärarna inte är framkantsaktörer.


Jag tycker att dessa meningar är mycket intressanta utifrån diskussionen om lärarens förlorade status och auktoritet. Ibland har det låtit från politikerhåll som om dessa faktorer skulle kunna hämtas tillbaka från det förflutna. Som om de skulle kunna återerövras från en tid som flytt. Sanningen är precis motsatt. Det är skolans oförmåga att agera som en framkantsaktör i samhällsutvecklingens frontlinje - eller uttryckt på annat sätt; oförmåga till modernitet, som gjort att den i vissa avseenden tappat sin status, auktoritet och legitimitet.


Helt klart en tanke jag delar med Stig-Roland. Vi lärare jobbar ju med framtiden och bör såklart spana så mycket vi bara kan på vart vi är på väg. Omvärldsbevakningen är mycket sparsmakad i skolans värld. Eftersom samhällsförändringen är så intensiv i vår tid har behovet ökat dramatiskt.

Vi skall naturligtvis vara framkantsaktörer!

2 kommentarer:

Lars Blixt sa...

Toppen med en sådan lärare, tror tyvärr bara att du nog i minoritet bland lärarkåren.

Var för lärarna dialogen kring hur lärandet ska se ut i framtiden? Jag hittar inget forum/webbplats där den diskussionen förs.

Internationellt har jag hittat Classroom 2.0 där en levende diskussion förs, men var förs diskussionen och visionen här?

Anders Erenius sa...

Tack Lars!
Jo visst är många i lärarkåren lite efter när det gäller IT. Men det finns en stor mängd bloggar där vi som tycker att vi har sett ljuset byter åsikter och stöttar varandra. Kolla in t.ex http://ikt-pedagog.blogspot.com/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...