fredag 5 december 2008

Rapport från en skolbänk. Del två.Snart är mina elevers arbete med att redovisa sitt religionsarbete i bloggform klart. Jag gjorde av nyfikenhet en liten undersökning av hur de tycker att det har varit. Helt ovetenskapligt och utan anonymitet. Det visade sig att de på en femgradig skala i förkrossande majoritet ansåg att kulfaktorn låg på en fyra. Svårt faktorn på en trea och nyttighetsfaktorn mera jämnt fördelad men med en övervikt åt tre, fyra och fem.


Själv tycker jag mig ha sett att de har varit mer entusiastiska och engagerade än på länge. Att de har varit mer kreativa än tidigare är helt klart. Det har dessutom gynnat de elever som är högpresterande då de har kunnat styra sitt arbete utan att ta hänsyn och vänta in de som jobbar långsammare.


Sammanfattningsvis kan man väl säja att det i huvudsak har varit positivt. Dock har de elever som normalt vinner på en hårt styrd och strukturerad undervisning denna gång haft svårt att leverera.


Detta var jag medveten om innan projektet startade. Tråkigt att mina farhågor besannades.
2 kommentarer:

Lars Blixt sa...

Intressanta iakttagelser. Du skrev att de högpresterade gillade det bättre, men hur var det med de lågpresterade? Tycker de att denna metod var sämre än innan? Hur kan man arbeta för att dessa ska få ett bättre stöd?

Anders Erenius sa...

Tack för dina kloka frågor Lars! Verkligen inspirerande och tankeväckande.
De som normalt sett behöver mycket struktur är de elever som inte är självgående, motiverade och framåt. Att de inte lyckas lika väl i ett friare och mer elevaktivt arbetssätt är kanske inte så konstigt. Vad jag gjorde var att jag prioriterade att lägga min tid på att hjälpa (och därmed kontrollera) dem. Trots det så blir deras insatser inte särskillt stora. Kanske skulle de inte ha blivit det i ett mer läraraktivt arbetssätt heller? Kanske är det bara så att skillnaden blir så mycket mer konkret och tydlig när man väljer det här arbetssättet? Att motivera en omotiverad elev är en stor konst som jag ännu inte besitter i tillräcklig grad kan man väl säja. Undrar om det ens är möjligt? Man hoppas ju det.
Men kul tyckte de att det var. Roligare än vanlig i alla fall.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...