onsdag 3 december 2008

Lärarutbildningen och de åtta nyckelkompetensernaÖvergripande perspektiv
Fyra övergripande perspektiv ska genomgående prägla och genomsyra all lärarutbildning:
vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt
historiskt perspektiv
internationellt perspektiv
informations- och kommunikationsteknik (IT) som utbildningsresurs.


Det känns ju faktiskt ganska bra eller hur?


Äntligen har man lyft upp betydelsen av IT till en nivå som motsvarar den genomslagskraft som IT har i dagens samhälle.

I den fulla versionen av utredningen kan man läsa lite mer ingående om hur man tänker.
Motiven för IT som ett
genomgående perspektiv blir uppenbara i en tid av växande digitalisering
av samhället. Skolans elever bör ges möjlighet att utveckla en
nödvändig digital kompetens för att kunna delta som fullvärdiga
medborgare i ett framtida internationellt samhälle. De ska på ett
säkert och kritiskt sätt kunna använda IT både i sin utbildning, i
sitt yrkesliv och under sin fritid. En sådan ambition ställer självfallet
höga krav på lärarnas kompetens. De nationella utvecklingsstrategier
kring digital kompetens som nu tas fram både i Sverige
och runt om i Europa är ett uttryck för den allmänna betydelse ITområdet
bedöms ha.


Det är helt enkelt en fråga om att man uppvärderar betydelsen. Man har insett att det inte finns något val.

Jonas Hällebrand har nosat upp ett annat intressant dokument i frågan.
Digital kompetens – en av EU:s åtta nyckelkompetenser

Där hittar jag ett stycke som jag bara älskar.


Man bör ha de färdigheter som behövs för att producera, redovisa och förstå komplex information
och förmågan att skaffa sig tillgång till, söka fram och använda Internetbaserade
tjänster. Man bör också kunna använda informationssamhällets teknik som
stöd för kritiskt tänkande, kreativitet och innovation.


IT och dess koppling till kreativitet äntligen kommer det med i skolornas tänk. Då finns det hopp för sveriges ungdom. Vi går en strålande framtid till mötes.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...