fredag 28 november 2008

Lärarutredningen ger nytt avstamp för IT i skolan


När jag var liten.....

Eller rättare sagt i början av detta årtusende när jag gick på lärarhögskolan i Malmö så var e-learning ett riktigt hett begrepp.

Det var definitivt inte något som praktiserades. Man fick fortfarande skriva ut sina arbeten på papper och lämna in dem. Att IT och skola var något som var viktigt var det inte för många av mina kursare som tyckte. Jag var ganska ensam om att välja kursen IT i skola och distansutbildning. Kanske var de inte så dumma som valde bort den kursen eftersom det visade sig att de som skulle lära oss om detta inte kunde lära oss så mycket. Vi skulle göra hemsidor...... Det kunde jag redan och det kändes lite som dagisnivå. Med tanke på detta så kan man ju se att utvecklingen har gått väldigt fort framåt. Mitt intryck av hur man använder IT i dagens lärarutbildning är att väldigt mycket har hänt. Mina lärarkandidater verkar ha goda möjligheter att få prova på mer avancerat användande.

Det är glädjande att läsa att lärarutredningen som publiceras 3:e december kommer att sätta ljuset på hur viktigt det är med lärarnas IT-kompetens.

I ett debattinlägg i Computer Sweden (CS) skriver Madeleine Cæsar vd för KK-stiftelsen och Yngve Wallin programmerare, KK-stiftelsen följande.


Den 3 december presenterar Sigbrit Franke sin utredning av den reformerade lärarutbildningen för regeringen – en utredning som sätter ljuset på de blivande lärarnas digitala kompetens. När regeringen i våras kom med tilläggsdirektiv till utredningen, där den såg it som ett allt viktigare redskap i skolan och som ett nödvändigt verktyg i ett modernt samhälle, utbrast KK-stiftelsen: Äntligen!Äntligen därför att KK-stiftelsen arbetar för att höja lärarnas digitala kompetens. Äntligen därför att KK-stiftelsen arbetar för att utbildningarna ska stärka nyutexaminerade lärares förmåga att skapa arbetsformer utifrån elevernas och samhällets behov.

Att man från statsmaktens sida satsar på detta är av stor vikt. Eftersom IT skall vara en del av alla ämnen, inte ett eget ämne, gör detta att ansvaret blir väldigt spritt vilket i sin tur gör det lättare att välja bort. Att man som lärare väljer bort att ta till sig ny teknik har självklart många och olika orsaker. Poängen är att det inte är rimligt att 2008 ens tänka tanken. Där är tydliga direktiv väldigt viktiga.

KK-stiftelsen såg att it och digitala verktyg spelade en allt större roll. Det var viktigt att Sverige följde med i utvecklingen för att behålla sin konkurrenskraft. Skolan måste därför också följa med för att inte förlora sin legitimitet i samhället – och bland eleverna.Problemet var inte elevernas bristande digitala kompetens. Problemet var lärarnas och lärarstudenternas brist på digital kompetens. Det var både ett kunskaps- och attitydproblem.

Det är attityderna som man måste jobba med. Status är nyckeln. Att IT prioriteras uppifrån är därför viktigt. För övrigt anser jag att det borde finnas lokala resurscentrum runt om i landet som är med och ser till att arbetet ute på skolorna inte avstannar. Som det är idag är det väldigt olika hur långt man kommit på de olika skolorna. Som en del av skolverket skulle man kunna jobba uppsökande med detta. Kompetensen är för viktig för elevernas framtid för att överlåtas till rektorer och enskillda lärare att ansvara för.

Jag jobbar gärna där!

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...