måndag 10 november 2008

Kommunikation på kors och tvärsLäser i dagens Computer Sweden (CS) att unga och äldre kommunicerar på olika sätt på webben. De unga är uppkopplade och använder MSN chatt och web 2.0 verktygen för att hålla kontakten med kompisarna "live". De som är över 35 år använder mail för kommunikation. De yngre kan använda de gamlas verktyg men de äldre kan inte använda de yngres.
Se hela artikeln>>>

På nätet formas attityder och viktiga debatter uppstår. Det som nu kallas för
ett informations- och kunskapssamhälle äger rum på arenor som den äldre
generationen inte är särskilt väl förtrogen med.

Ännu en gång blir det tydligt att vi som är digitala invandrare ständigt riskerar att halka efter.


Det går dessutom så snabbt när det förändras att det inte duger att vänta på den där utbildningsdagen i augusti för att lära sig det nya. Det riskerar att redan vara gammalt.


Det vi behöver bygga upp är en skola som befolkas av lärare som är nyfikna och tar för sig av nätet. Inte lärare som sitter på rumpan och väntar på att bli matade med en föreläsning om hur det är.


Lev nu! Det är mycket roligare än igår......

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...