måndag 22 september 2008

Lärare = en som lär

Det är ju så att det idag inte räcker med en utbildning (så har det förstås aldrig varit tidigare heller) utan melodin är livslångt lärande.

Vad detta får för konsekvenser för oss lärare är ju att vi måste acceptera att vi lever i en värld där vi inte sitter inne med den rena kunskapen. Kanske har det inte heller tidigare i historien varit så. Men aldrig tidigare har det varit så enkelt att kolla fakta. Tidigare generationers lärare har på många sätt haft monopol på tillgången av fakta. Genom att sitta på ett bibliotek i sitt ämne har man haft tillgång till fakta som andra inte haft tillgång till. Detta har ju radikalt förändrats i och med internet. Fakta finns fritt tillgängligt.

Den viktiga kompetens som läraren då har att förmedla är egentligen inte faktan i sig utan tolkning och användande av fakta. Det är ett ganska stort språng från gårdagens skola.


I UNESCO:s ICT competency standards for teachers ser man följande kompetenser som nycklar till morgondagens samhälle.
Jag tycker att det verkar vettigt. Det gäller att vi lärare är allt detta för de gör ju som vi gör inte som vi säjer att de skall göra. Det gäller alltså som lärare idag att vara bra på att lära sig. Vad kul det plötsligt blev att vara lärare. En möjlighet att vara student hela livet. Någon mer än jag som skall ut på nationerna i helgen? Det är lätt att hålla sig ung i sinnet om man väljer att se sig som en evig student (men absolut inte överliggare).

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...