måndag 7 september 2009

Flumskola. Vad är det egentligen?Eva-Lotta Hultén bjuder på ett rejält angrepp på den rådande skolretoriken. Läs hela artikeln här>>> Fokus på kunskap låter ju väldigt bra. Det är i alla fall svårt att hävda att vi skall ha mindre kunskap i den svenska skolan. Men det intressanta är ju vilka kunskaper som är viktiga.

Hultén pekar på det problematiska med att fokus allt mer verkar ligga på lätt mätbara kunskaper. Vilket betyder att fokus riskerar att hamna på sådana faktakunskaper som är lätta googla. När, var, hur eller vem? Sådant som man vinner Trivial Pursiut på men som knappast pekas ut som de viktigaste kompetenserna för morgondagens samhälle.

Skolan är visserligen en förberedelse för livet utanför och efter skolan men också en värld i sig, där barn och unga tillbringar väldigt mycket tid. Att inte satsa på att göra denna tid så lustfylld och meningsfull som möjligt är något mycket värre än flum, det är barnplågeri.

Fortsätter vi på den nu inslagna vägen riskerar vi att få en skola totalt urvattnad på sammanhang, lustfylldhet och mening – och i slutändan på verkligt lärande.

Eva-Lotta Hultén http://www.aftonbladet.se/kultur/article5752112.abJag har skrivit om det tidigare. Skola 2021 kartlade vad det är för kompetenser som kommer att vara viktiga i morgon. Ord som social kompetens, kreativitet och analys känns viktigare än de rejäla "kunskaper" som är lätt mätbara i standardiserade prov.

Kreativitet.
Björklund. Debatten hårdnar

2 kommentarer:

Sune Nordström sa...

Hej! Jag blev också glad över att Aftonbladet på kultursidan attackerar Björklunds förrödande skolpolitik. Debatten har tystnat och det är nödvändigt att den fortsätter. Det måste vara fler än Hans-Åke Scherp som ger honom på tafsen. Jag håller på att läsa Skolverkets publikation "Utvecklingsbehov avseende IT-användning i Skolan". Den ger ju ett litet hopp om en annan skola än Björklunds realskola.

Anders Erenius sa...

Håller med dig fullt ut. Ibland undrar jag om det verkligen är så att han tror på vad han säger eller om det bara är politik som låter bra i väljarnas öron. Föräldrar (och det är vi ju många som är) har ju en tendens att vara väldigt konservativa. De vill ju att skola skall vara det som de känner till att en skola skall vara. Alltså som den skola de själva gick i.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...