torsdag 28 augusti 2008

Björklund. Den nya skolan. Debatten hårdnar.

Hur dålig är den svenska skolan?
Nu på morgonen diskuteras om det kanske inte är så att den bild som Björklund förmedlat är en svartmålning. De undersökningar han använt sig av för att beskriva den svenska skolan som en skola i fritt fall kan beskrivas med ord som smala och orepresentativa.
Sveriges elever är faktiskt inte så dåliga som vi fåtts att tro. Nu är de ju inte fantastiska heller utan kan snarast beskrivas som medelmåttiga när det gäller resultat i stora undersökningar.
Jag upplever inte att den skola jag möter varje arbetsdag stämmer med mediebilden. Detta får mig att tro att jag jobbar i en ovanlig skola. Men så är det knappast.
Kunskaper är ju en annan intressant sak att diskutera. De kunskaper man mäter i de stora undersökningarna är oftast av en typ som är enkelt mätbara. Den typ av kunskaper som kan kvantifieras. Det är den typ av kunskaper som i LPO 94 ligger till grund för att få betyget G.
Kvalitativa kunskaper är svårare att mäta och jämföra. Där ligger den svenska skolan långt framme vill jag hävda.
Vilka kunskaper är det som är viktigast att besitta i morgondagens samhälle?
Ja inte är det att kunna rabbla kungalängden....
Det är de kvalitativa kunskaperna som gäller om man frågar industrin/näringsliv och forskningen. Frågar du politiker och lärare så är det faktakunskaper.
Vem har rätt?
Det är enkelt att svara på. Läs här>>>
Fakta kan du ta fram genom ett musklick. Förståelse av fakta är mycket svårare.
Titta bara på hur Björklund har det......

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...