torsdag 14 augusti 2008

Att arbeta för förändring i en konservativ organisation.

Idag tittade jag ut över kollegorna i arbetslaget och konstaterade att genomsnittsåldern har sjunkit betydligt över sommaren. Det slog mig att detta betyder att hela maktstrukturen på vår skola är på väg att förändras. De som tidigare har varit tongivande har börjat gå i pension eller, alternativt, tröttna. Detta förklarar att det under våren kändes gnälligt och skitsnacksbenäget. Nu har vi inte längre en gemensam fiende utan måste omforma maktstrukturen.

Eftersom det inom skolans värld är en osynlig maktstruktur (platt organisation) så blir informella nätverk och andra maktbaser otroligt viktiga. Skitsnack helt enkelt. Det finns massor av möjligheter att hitta orsaker till missnöje i dagens skola. Så grogrunden för att gnälla är det ju inget fel på.

Men kanske kan vi om vi medvetandegör oss om vad det är som händer och hur vi reagerar undvika en hel del onödiga konflikter.

Att jag är en besvärlig jävel med en rejäl maktbas (inte bara i det faktum att jag är IKT-ansvarig) måste ju störa en hel del. Men jag har inte någon vilja att trampa någon på tårna. Däremot drivs jag av övertygelsen att vi måste ta steget in i 2000-talet. Vi kan inte skriva elevernas närvaro på papper. Det skall göras via webben. Jag tycker inte att man som lärare 2008 kan säja att internet tycker jag är ointressant. Ja säja det får man ju, men inte låtsas som det inte finns. Vi har som uppgift att ge eleverna de kunskaper som de behöver. Där ingår att kunna hantera det informations flöde som internet utgör. Där ingår att lära sig använda datorn till annat än chatt och spel.

Det lär de sig inte hemma. Det måste vi lära dem i skolan!

Kommer detta att fortsätta att vara kontroversiellt?

Nja inte så länge.

Bara de närmsta trettio åren eller så. Men det är en ganska snabb förändring med skolmått mätt.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...