fredag 26 december 2008

Yes we can

ett nytt år knackar på dörren. Nytt år och nya möjligheter. Jag väljer att låta mig inspireras av en av vår tids stora talare. En man som gjuter nytt hopp i en hel värld. Hans optimism får mig att tro att det som nu utmålas som den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet kan vändas. Vi som ansvarar för IT i skolorna har en nyckelroll att fylla i det arbetet. Mycket av rädslor och hopplöshet inför framtiden handlar om bristande hopp inför framtiden. "Vad finns det för plats för mig i morgondagens samhälle"? Vi är dem som ger ungdomarna de verktygen som de kommer att smida sin framtid med. Och det kan vi. Yes we can! Trots att motståndet från ekonomiskt tajta budgetar. Bakåtsträvande kollegor som inte ser varför pengar skall flyttas från suddgum till skärmar så kämpar vi på med en framtid för ögonen. Yes we can! När debatten handlar om mössor i klassrum och bristande respekt. När kunskap utmålas som floder i Halland och mätbara frågor i nationella prov så kämpar vi på med en tro på att det är andra kvalitéer som kommer att avgöra våra elevers framgång i livet. Yes we can!
YES WE CAN!

torsdag 18 december 2008

Julkort 2.0
Ja god jul på er alla där ute. Givetvis skickad via nätet. Givetvis skapad på nätet. Klicka på bilden eller Klicka här för att se det>>>


Gör ditt eget 3d julkort här>>>

tisdag 16 december 2008

Wow vad coolt att bli väckt av en jordbävning

Marken skakade så mycket att det måste vara uppåt 5.0 på richterskalan. Smart som man är så drog jag slutsatsen att det var den gamla oljepannan som exploderade. Att jag stod precis brevid och överlevde kan bara vara ett bevis på att jag är odödlig.
Konstaterade snabbt att ingen buss stod i farstun. Inget flygplan som landat på taket. Taket hade inte heller ramlat in.
Alla grannar var plötsligt ute på gatan och undrade "vad faan var det". Som geografilärare så börjar man ju fundera lite. Enligt radion så har skalvet märkts diagonalt över Skåne från Malmö upp till Blekinge. Lite märkligt eftersom Thornquistzonen (eller hur det stavas) går på andra hållet.

måndag 15 december 2008

China räddar världen?


Vill göra lite reklam för en källa till mycket spännanade kunskap. Det finns ett företag som heter Kairos Future som enbart jobbar med att försöka spana på vad som händer i framtiden. De har ett nyhetsbrev som kommer i mailen med jämna mellanrum. I princip alltid spännande små spaningar som får en att fundera. I det senaste kan man läsa att det är i Kina som den stora tillväxten av lyxkonsumtion kommer att vara. Känns ju lite främmande för en svensk som vant sig vid att tro att man är en del av den "rika" världen.

Det är ju lite svårt att då förstå att det i Mexico finns 8 miljoner personer som kan klassificeras som rika. 8MILJONER. Den mexicanska affärspressen testar helikoptrar som svenska affärstidningar testar bilar. Världen ser helt enkelt inte ut som vi tror att den gör.

Den är mycket mer spännande än så.

Kairos Future har koll på den så spana in deras nyhetsbrev

torsdag 11 december 2008

Kreativt och kul. Filmprojekt


Har en grupp elever som under två dagar ägnar sig på heltid åt att fördjupa sig i filmmediet. Inte som konsumenter som så många andra elever vid juletid när betygen är satta. Nej vi har tagit steget till att bli producenter. Tre olika filmer produceras. Dokumentär om temat som övriga nior ägnar sig åt (Lucia). En grupp ägnar sig åt att göra en reklamfilm om vår skola. Vi har inte haft någon innan så det är på tiden. Den tredje gruppen gör en actionfilm som även den utspelar sig på Killebäckskolan.

Det är härligt att se med vilken målmedvetenhet och vilket engagemang som eleverna tar sig an uppgiften. Problemlösning, samarbete och teknik i en skön förening. Som lärare fungerar jag som bollplank, coach, tekniker, pådrivare, kritiker,uppmuntrare, sminkör (maybe it´s Maybeline), kostymör och utkastare. Att få eleverna att ta rast har varit den svåraste uppgiften...

Gud vad roligt.
Här är filmernatisdag 9 december 2008

Molnet sänker sig över världen


En spännande och tankeväckande rapport har hamnat i min väg. 2020 FLOSS Roadmap i den kan man läsa att det som växer mest fram till 2020 är öppen programvara. Man räknar med att ca hälften av alla IT-jobb kommer att vara relaterade till öppna program. Jaha tänker du... och? Jamen det är ju en mycket intressant utveckling säger jag. Vi är på väg mot en värld där kostnaden för att få tillgång till verktygen kommer att närma sig noll. Det betyder att den rika världens försprång minskar. Jämlikheten i världen ökar. Med en ökande globalisering som följd. Vi har bara sett början mina vänner. Att överblicka vart detta tar vägen är antagligen omöjligt. Men att detta måste påverka utbildningen till att bli ännu vassare och mer IT-inriktad är helt klart. Kompetens och kreativt tänkande måste genomsyra all utbildning om man skall kunna konkurrera i en inte allt för avlägsen framtid. Det är vi redan bra på i Sverige och det är där vi skall bygga grunden för ett framgent ekonomiskt starkt land.

söndag 7 december 2008

IPRED nu laddar vi hem som attan innan april


Att upphovsrätten i princip bara gäller för dem över 35 år på internet är väl knappast en nyhet. De som är yngre är väl bekanta med hur man skaffar sig musik utan att betala.
Detta vill man ju såklart ändra på. Hela idén med vår ekonomi är ju hotad annars. Om man inte kan få betalt för det man gör så kan man ju inte leva på det. Eller? Jag har funderat mycket fram och tillbaka på detta och drar mig till minnes ett citat från Jan Stenbeck. Han förklarade kampen mellan medieaktörerna under sent 1980-tal och hur TV3 skapades så här.


"En kille har en bra idé, pengar slår idén, politik slår pengar, men
-överraskning!- teknik slår politiken."
(Blåsningen, Lahger & Svensson, sid 7, Ordfront 2003)

Givetvis finns det tekniska lösningar på detta problem innan lagen har hunnit träda i kraft. Det är inte ens krångligt att fixa så att man inte riskerar att bli upptäckt. Det betyder att lagen i princip kommer att sila mygg men missa elefanterna. De som kommer att åka dit är de som inte har koll. Det betyder att barnfamiljer kommer att få räkningar när deras 10 till 12 åriga barn tar sina första stapplande steg på nätet. Den stora massan av ungdomar som hunnit lära sig knepen kommer ostört att kunna fortsätta. Man försöker ju även legitimera lagarna (FRA och IPRED) med att man vill komma åt pedofiler och terrorister. Ja tjena de kommer ju säkert att surfa på utan att skydda sig.
Detta om verkligheten. Nu till den moraliska diskusionen. Är det rätt att dela med sig till andra och därmed lura upphovsmännen på deras rättmätiga ekonomiska ersättning. Mitt svar på den frågan är givetvis -Nej! Men samtidigt så måste man kanske inse att skivförsäljning som inkomstkälla för musiker kanske får ses som en parentes. Det var något som var grunden för musikers inkomster under 1900-talet. Musik och musiker har funnits innan skivan och kommer att finnas efter. Man får helt enkelt hitta en annan form för att ta betalt. Att en industris förutsättningar förändras är helt naturligt. Det händer hela tiden. Att försöka lagstifta bort tekninsk förändring kommer i en inte allt för avlägsen framtid att framstå som lika löjeväckande som de musiker som ville förbjuda musik i radion under tidigt 1900-tal. Duktiga musiker kommer alltid att kunna leva på sin musik. Men hur de får betalt kommer säkert att variera.

fredag 5 december 2008

Rapport från en skolbänk. Del två.Snart är mina elevers arbete med att redovisa sitt religionsarbete i bloggform klart. Jag gjorde av nyfikenhet en liten undersökning av hur de tycker att det har varit. Helt ovetenskapligt och utan anonymitet. Det visade sig att de på en femgradig skala i förkrossande majoritet ansåg att kulfaktorn låg på en fyra. Svårt faktorn på en trea och nyttighetsfaktorn mera jämnt fördelad men med en övervikt åt tre, fyra och fem.


Själv tycker jag mig ha sett att de har varit mer entusiastiska och engagerade än på länge. Att de har varit mer kreativa än tidigare är helt klart. Det har dessutom gynnat de elever som är högpresterande då de har kunnat styra sitt arbete utan att ta hänsyn och vänta in de som jobbar långsammare.


Sammanfattningsvis kan man väl säja att det i huvudsak har varit positivt. Dock har de elever som normalt vinner på en hårt styrd och strukturerad undervisning denna gång haft svårt att leverera.


Detta var jag medveten om innan projektet startade. Tråkigt att mina farhågor besannades.
torsdag 4 december 2008

Lärarens status höjs med IT?


Läser ett mycket intressant inlägg på bloggen Unga nätkulturer om den nya lärarutbildningen. Stig-Roland Rask resonerar kring en mening han hittat i utredningen.

”Läraren kan återfå en del av sin förlorade auktoritet och även på IT-området bli en positiv, kunnig och stödjande kraft för eleverna.”

Han pekar på sambandet mellan lärarnas förlorade status och det faktum att lärarna inte är framkantsaktörer.


Jag tycker att dessa meningar är mycket intressanta utifrån diskussionen om lärarens förlorade status och auktoritet. Ibland har det låtit från politikerhåll som om dessa faktorer skulle kunna hämtas tillbaka från det förflutna. Som om de skulle kunna återerövras från en tid som flytt. Sanningen är precis motsatt. Det är skolans oförmåga att agera som en framkantsaktör i samhällsutvecklingens frontlinje - eller uttryckt på annat sätt; oförmåga till modernitet, som gjort att den i vissa avseenden tappat sin status, auktoritet och legitimitet.


Helt klart en tanke jag delar med Stig-Roland. Vi lärare jobbar ju med framtiden och bör såklart spana så mycket vi bara kan på vart vi är på väg. Omvärldsbevakningen är mycket sparsmakad i skolans värld. Eftersom samhällsförändringen är så intensiv i vår tid har behovet ökat dramatiskt.

Vi skall naturligtvis vara framkantsaktörer!

onsdag 3 december 2008

Lärarutbildningen och de åtta nyckelkompetensernaÖvergripande perspektiv
Fyra övergripande perspektiv ska genomgående prägla och genomsyra all lärarutbildning:
vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt
historiskt perspektiv
internationellt perspektiv
informations- och kommunikationsteknik (IT) som utbildningsresurs.


Det känns ju faktiskt ganska bra eller hur?


Äntligen har man lyft upp betydelsen av IT till en nivå som motsvarar den genomslagskraft som IT har i dagens samhälle.

I den fulla versionen av utredningen kan man läsa lite mer ingående om hur man tänker.
Motiven för IT som ett
genomgående perspektiv blir uppenbara i en tid av växande digitalisering
av samhället. Skolans elever bör ges möjlighet att utveckla en
nödvändig digital kompetens för att kunna delta som fullvärdiga
medborgare i ett framtida internationellt samhälle. De ska på ett
säkert och kritiskt sätt kunna använda IT både i sin utbildning, i
sitt yrkesliv och under sin fritid. En sådan ambition ställer självfallet
höga krav på lärarnas kompetens. De nationella utvecklingsstrategier
kring digital kompetens som nu tas fram både i Sverige
och runt om i Europa är ett uttryck för den allmänna betydelse ITområdet
bedöms ha.


Det är helt enkelt en fråga om att man uppvärderar betydelsen. Man har insett att det inte finns något val.

Jonas Hällebrand har nosat upp ett annat intressant dokument i frågan.
Digital kompetens – en av EU:s åtta nyckelkompetenser

Där hittar jag ett stycke som jag bara älskar.


Man bör ha de färdigheter som behövs för att producera, redovisa och förstå komplex information
och förmågan att skaffa sig tillgång till, söka fram och använda Internetbaserade
tjänster. Man bör också kunna använda informationssamhällets teknik som
stöd för kritiskt tänkande, kreativitet och innovation.


IT och dess koppling till kreativitet äntligen kommer det med i skolornas tänk. Då finns det hopp för sveriges ungdom. Vi går en strålande framtid till mötes.

tisdag 2 december 2008

Wii går till attack mot hela internet

Vad du än gör titta inte på den här filmen! Det kommer bara att leda till att hela internet går i
bitar. http://www.youtube.com/experiencewii
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...