onsdag 27 maj 2009

En av fyra lärare har egen dator.
Det kan inte beskrivas som annat än en skam att vi i svensk skola 2009 har det på det sättet. Det är helt enkelt orimligt. För mig framstår det dessutom som obegripligt. Hur kan man sköta sitt lärarjobb utan tillgång till dator.
Statistiken kommer från Skolverket och lyfts fram av Computer Sweden (läs artikeln här).
Om man skall vara lite nogräknad så kan man ju ta statistiken med en liten nypa salt då det frågas efter "egen" dator. Eftersom vi inte har egna kontor så får vi ofta dela på datorn eller datorerna i arbetsrummet. En mera rättvisande fråga skulle väl kunna vara har du tillgång till dator när du behöver det. Men samtidigt så är det ju så att vad vi som lärare behöver idag är inte en stationär dator där vi sköter kontorssysslor utan en bärbar som vi använder i undervisningen. Vi ägnar hela dagarna åt att göra presentationer och hålla säljmöten. Det vi säljer är förvisso inte maskindelar eller affärssystem utan kunskaper om den värld som finns där utanför skolans väggar.
En dator kopplad till projektor och internet ger fantastiska möjligheter att få in verkligheten i klassrummet.
Skillnaderna mellan olika skolor är dessutom mycket stor. Vissa har en dator till varje lärare medan andra har någon enstaka dator. Så kan det inte vara! Vi skall ha en likvärdig skola i Sverige det är omöjligt när det ser ut som det gör. Grundskolan skall ge eleverna en stabil grund att stå på. Detta liknar mest en skola som gått på grund.
Björklund vägrar att kommentera. Läs här>>> SUCK!


" Han kan inte gå in och styra över de anställdas utrustning, det är
inte han som är arbetsgivare."

Det var ungefär det dummaste jag hört från det hållet. Fegt och kan inte vara annat än en blunder. Det handlar om våra ungdomars framtid och den innehåller datorer, internet och det Björklund är ditt ansvarsområde. Att skylla på att det skulle vara ministerstyre håller inte. Att uttala sig om datorernas vara eller icke vara i skolan borde vara precis lika okontroversiellt som att svara på frågan om huruvida barnen skall ha tillgång till papper och penna. Eller vågar han inte ha en åsikt om det heller?
Det är hög tid att tänka om.
Som tur är för Sverige är inte alla blinda, döva och kvar i 1970-talet. Rektorsakademin lanserade idag 27/5-2009 ett koncept med både hårdvara och ett utbildningspaket gentemot skolorna.
Tänk om... det kom från regeringen istället gärna med en pengapåse och en vision om att detta är att investera i framtiden.
Tänk om...

3 kommentarer:

Lena Carlsson sa...

Själv skulle jag inte ens överväga att ta anställning på en skola som inte tillhandhåller en "egen" bärbar dator åt mig (samt tillgång till projektor).
Jag skulle varken kunna sköta mina administativa sysslor eller förbereda och genomföra mina lektioner på ett sådant sätt att jag skulle bli lika nöjd som nu, eftersom jag sedan länge har en egen dator på jobbet.

Öpedagogen sa...

Regeringen vet inte vad skolan handlar om. De använder sig av sina egna erfarenheter från skolan förr i tiden (verkar det som). Det är ofattbart att det inte finns en nationell lag vad gäller datortillgång i skolorna, både för elever och lärare. Som det nu är finns det elitserien där skolorna är utrustade med rätt teknik medan vi andra får spela i division 5. Skäms på dig, Björklund!

joha88 sa...

En dator per pedagog kan räknas in om den besparar en! timme i veckan i denna pedagogs vardag som kan användas till kärnverksamheten.
En elev till per klass ger pengar till en dator till varje elev.
TänkOM!
Vi klarar att ge elever och pedagoger datorer om vi kan tänka om i nya vägar och inte som pedagoger och skoledare är så stelbenta att vi inte kan Tänka om.
TänkOM!
Nu!!!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...