onsdag 27 maj 2009

Plattform med vem i fokus?Sitter och funderar på vem vi skall sikta in oss på med lärplattformen. Är målet att lärarna skall fatta och använda den, eller är målet att eleverna skall fatta och använda den? Det får ju konsekvenser för hur man väljer. Fokus ligger nu på att få lärarna att använda den men jag undrar om det hjälper. Om eleverna tar emot den med en gäspning så når vi ändå inte målet. Nu är för all del inte alla elever särskillt avancerade nätanvändare men om plattformen inte uppfattas som sexig och fräck så lär de inte använda den.
Hmmmm.
Web 2.0 har redan hänt men hur många lärare har märkt det? Om vi fortfarande hamnar i envägskommunikation så är vi fortfarande omoderna.
Det behövs en kraftfull satsning på att webbifiera den svenska skolan. Vi behöver ändra hur Sveriges lärare tänker. Tvinga och locka dem bort från penna och papper till den fantastiska nya värld som finns i morgondagens skola.

Tänk om...Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...