tisdag 27 januari 2009

Spännande projekt som inspirerar


Birgitta Nordén leder ett mycket spännande projekt som spänner över stora delar av världen. Genom att välja att arbeta som hon gör så kan man involvera ungdomar och lärare på ett sätt som för tidigare generationer hade varit omöjligt. Tänk vad Internet har förändrat vår värld.

Att sedan läsa följande citat gör mig på mycket gott humör. Jag brukar ju tjata om vikten av kreativitet och samarbete för att lyckas i morgondagens samhälle.


– Genom kreativitet och samspel uppmuntras ungdomar och lärare att, med
tillgång till lämpliga verktyg för kunskapsbildning, angripa och utforska
angelägna problem inom det komplexa området hållbar utveckling. ---
Ämne, läroprocess och relationer bildar en helhet och fungerar som en pedagogisk
undervisningskontext i samklang med sin tid. --- Nätbaserad undervisning i den
här globala skalan innebär nämligen inte bara förändringar för eleverna.
Lärarrollen förändras också av det både ämnes- och gränsöverskridande arbetet.
Den renodlade undervisningssituationen ersätts av coachning genom handledning,
konstruktiv kritik och feedback.

Ja jag håller med. Läs för guds skull hela artikeln här>>>

Young masters programme>>>

Internationella miljöinstitutet>>>

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...