onsdag 28 januari 2009

Framtiden analyserad!


På den läsvärda bloggen Cecilias omvärld hittar jag ett spännande inlägg kring vart vi är på väg. Vad inom IT påverkar oss i skolans värld. Cecilia refererar till den spännande rapporten Horizon. Mycket känns igen som t.ex. hur mobilerna blivit så tekniskt avancerade att de går att utnyttja som en resurs för skolarbetet.

Molnet med tjänster som kan användas direkt i webbläsaren istället för att köra programmen lokalt i datorn. Fantastiskt smidigt. Eleverna behöver inte ha word hemma utan kan använda sig av gratistjänster på nätet. Google docs>>>

Bildbehandlingsprogram och liknande kan nås via webben. Picnik>>> eller Pixlr>>>

Det som är bra med rapporten är att de har försökt att uppskatta när det får genomslag. Allt finns ju inte fullt användbart redan idag. Dock känns det som om vi i Sverige kanske kommer dit snabbare än de uppskattningar som görs i Horizon report.

Om du vill få en inblick i framtidens skola redan nu gå in och läs!

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...