tisdag 30 juni 2009

Är eleverna bättre på datorer än lärarna?


Ja och nej! Ja de har större vana vid att använda tekniken. Men samtidigt så saknar de den breda kunskapsbas som en vuxen har. Det betyder att de i större utsträckning riskerar att bli lurade på nätet. För håll i dig det finns mycket skit därute. Där har vi vuxna i skolan ett gigantiskt försprång gentemot eleverna. Det är där vi har vår viktigaste roll. Som guider och diskussionspartners i en värld där informationen flödar och det är svårt att veta vem som är avsändare och om det går att lita på det man läser och ser.


"Informationstekniken är en viktig förändring i de villkor som gäller för hur information och kunskap kommuniceras i samhället. Den förutsätter också nya färdigheter av helt konkret slag hos medborgarna. Samtidigt är den diskussion som förts om teknikens konsekvenser alltför enkel och begränsad. Man skulle till och med kunna påstå att den är andefattig. Att människor skall lära sig ordbehandling och andra färdigheter är självklart, och många unga lär sig också en hel del av dessa färdigheter utan att förskolan eller skolan behöver göra särskilt stora insatser. Verkligt intressanta frågor som också måste beaktas är vad tekniken kommer att betyda för våra kunskaper och vårt kunskapsbegrepp och hur den ska ingå i skolans vardag. Här finns inga självklara svar".

Roger Säljö professor Göteborgs Universitet
Varför är så många lärare så rädda för att släppa in datorn i skolarbetet fullt ut?
Det beror ju på att lärarna tror att det går att fortsätta som vanligt. De har inte fattat att revolutionen redan har ägt rum. Late adopters heter det på ren svenska. Man diskuterar om man kan bevisa vetenskapligt att man lär sig bättre med datorn. Förmodligen ställdes samma fråga när man bytte från stenhuggning till gåspenna. Det är bara ny teknik för helvete. Som man måste lära sig använda för ungarnas skull. Skolan finns ju för dem inte för lärarna.

3 kommentarer:

Morrica sa...

Jaja, prova du att gå på två ben, kom inte till mig och klaga sen när du får ont i ryggen! suckade forntidspappan över forntidssonen

BrightNuclearFuture sa...

Det här med att bli lurad på nätet... Jag skulle vilja spinna vidare på det och säga att IT-säkerhet borde läras ut i grundskolan. Det är inte bara snuskgubbar och lurendrejare som gömmer sig på nätet. Det finns även faror som kan avhjälpas på rent teknisk väg.

Jag hade gärna sett större fokus på nätverk (inklusive hur man sätter upp ett enkelt där hemma), antivirus och brandväggar. WLAN förtjänar en liten punkt i läroplanen det med, då skrämmande få känner till och/eller bryr sig om de risker som finns med det.

Anders Erenius sa...

IT-säkerhet i läroplanen? Det är mycket som skall in i den. SMS-lån trafiksäkerhet och allt annat man kan tänka sig. Läroplanen ger riktlinjer men styr väldigt sällan exakt vad man skall ta upp. Det finns ju enstaka undantag. Man kan inte hoppa över förintelsen t.ex. Men IT-slöjd har man diskuterat om det skall in som ett eget ämne. Jag tycker inte det. Anledningen är enkel. Teknikutvecklingen är alltför snabb för att skolan skall kunna lära ut något av bestående värde. Dessutom finns det en stor risk att man om man gör IKT till ett eget ämne så kan alla andra lärare andas ut och säga det får ni göra på IKT lektionen. IT har förändrat hela världens kommunikations och informations sätt. Då måste det också in i ALLA ämnen. Den tekniska kompetensen finns dessutom sällan på skolorna utan är tjänster som man köper in från centrala IT-avdelningar. Utvecklingen går dessutom mer och mer mot användarvänlighet där man inte behöver ha så förbaskat mycket teknisk kompetens för att kunna hantera en dator. Eller så köper man en Mac istället ;-)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...