onsdag 8 september 2010

Skola i förändring kräver kompetenta lärare
Efter att ha deltagit i en spännande webbkonferens om öppna lärresurser så är där några funderingar som gnager mig lite.
Att läroboken är på väg ut tror jag är ganska bra på många sätt.
Man blir styrd av läromedlet och fastnar lätt i ett kvantitativt tänkande. Kursen skall hinnas med och sidor blir viktigare än kunskapen. Samtidigt ställer ett nytt arbetssätt nya och stora krav på läraren. Om man väljer att lämna den trygga hamn som läromedlen trots allt är så krävs det att läraren är kompetent i sitt ämne. Man behöver mer av kunskap helt enkelt.
Samtidigt så leder det till ett mer verklighetsanpassat och riktigt lärande. Det är självklart inte oproblematiskt.
Min egen erfarenhet är att det är värt det.
Undervisning byter ben och blir mer av lärande.
Elevinflytandet och elevengagemanget växer och lärandet fördjupas när man lämnar standardundervisningen och vågar ta ut svängarna.

I en svensk skolvärld som snart kommit ifatt den riktiga världen när det gäller tillgång till verktyget dator så kommer mycket att förändras. En del saker som att arbetssättet i många skolor kommer att bättre utnyttja kreativa möjligheter är bara kul. Men säkerligen kommer vi att upptäcka negativa konsekvenser på en del skolor.
Det viktigaste vi kan göra är att ge lärarna råg i ryggen och få dem att förstå att de alldeles oavsett datorkunskaper har en avgörande betydelse för sina elevers lärande. Inte som expert på datorer utan som frågeställare, ifrågasättare, påhejare, ledare och kravställare. Kort och gott som lärare.

Jag tror att vi är på väg mot ett språng.
Ett skutt i hur vi ser på lärande i det som vi kallar skola.
Jag tror att det kommer att bli roligare att vara elev och elever som har roligt lär sig mer. Jag ser framtiden an med glädje.

10 kommentarer:

Linda sa...

Jag tror det kommer bli roligare att vara lärare också ;)

Anders Erenius sa...

Ja oj det glömde jag helt att trycka på. Självklart blir det det. Vad bra att du sa det.

Linda sa...

Du säger så mycket bra saker Anders! Tack för det!

Dan Svanbom sa...

Ah...jag var också med. Skrev under namnet "Bitte Henriksson" då vi satt som en grupp. Jag hoppas de nya läromedlen ger mer av ett strukturinehåll och mindre av ett sakinnehåll. Annars tänker inte jag lägga pengar på dem.

Jag har aldrig lyckats hålla mig till ett läromedel till en årskurs i svenska tex. Det finns så mycket annat roligt man kan göra som engagerar och entusiasmerar eleverna. Kopplat till andra ämnen och faktiska händelser.

Öpedagogen sa...

Jag fastnade på begreppet "kompetent lärare". Hur eller vad representerar en kompetent lärare? Är en intresserad lärare kompetent eller är det behörigheten som gör en kompetent. Jag har inga svar, ställer bara frågan för att få fler att fundera över min frågeställning ;)

Dan Svanbom sa...

Kompatibel lärare?

Anders Erenius sa...

@Öpedagogen. Behörig är idag tyvärr en allt för dålig garant är jag rädd. Även om det faktiskt visar att personen har lagt ett antal år på att fundera över sina ämnen och lärande vilket ju är bra. Men i kompetent lägger jag nog in mer än så. Intresserad av sitt ämne sina elever är väl det minsta vi kan begära tycker jag.
Sedan är det det där svåra med läraryrket att man i så hög grad använder sin personlighet i jobbet. Det gör ju att vissa kan vara hur välutbildade på lärarhögskolan som helst utan att nå fram. Medan andra verkar vara födda till det. Eller vad tycker ni?

Öpedagogen sa...

Håller med. Att vara kompetent tycker jag innebär att man hela tiden lär sig nytt, lär mer och lär om. Att vara lärare är att ständigt befinna sig i utveckling och att vara nyfiken på sitt uppdrag. Att stagnera som lärare är väldigt illa - allt runt oss förändras och då ska även vi göra det om vi ska leva upp till det uppdrag vi har. Självklart räcker inte att ta en lärarexamen, det är ju då det hela startar :)

Anders Erenius sa...

Och precis samma sak gäller nog i alla andra yrken idag. Man är inte färdig med examen, som du mycket riktigt säger, utan det är bara en inträdesbiljett. Lära att lära är helt enkelt kanske det viktigaste vi kan lära våra elever (och kollegor).

charlotta wasteson sa...

Jag tycker att öppna lärresurser är jättehäftigt och ser mycket fram emot utvecklingen på detta område!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...