onsdag 31 mars 2010

Nya kursplaner. Eller?Så har de då kommit. De nya kursplanerna för svensk skola. Jag har läst lite grann. Skummat igenom SO-ämnena. Eftersom jag är mest intresserad av att se om det paradigmskifte som IT och internet har inneburit syns i dem så har jag medvetet sökt efter formuleringar i den riktningen. Jag hittar inga. Noll. Nada.
Först trodde jag att det var något fel på sökfunktionen i Adobe reader men det var det inte. Tyvärr. Jag har sökt på ord som IT, datorn, dator, internet, IKT och digital kompetens. Alla lyser de med sin frånvaro.

Nu finns det ju inget som hindrar att man använder datorn i skolan även utan att de finns med i kursplanen men jag tycker att det är anmärkningsvärt att dessa ord helt saknas i en kursplan 2010.

Man kan ju välja att se det som att det inte behövs eftersom det är självklart. Men nu är det svensk skola vi pratar om datorer och internet äringet självklart i en svensk skola 2010.

Digital kompetens är oerhört viktigt och att det saknas helt är närmast att beteckna som skandal.

Efter en första genomläsning så känns det fortfarande lika "flummigt" som innan med lika stor möjlighet till olika tolkningar som tidigare. Som ur kunskapskrav för betyget A i slutet av år 9.
Eleven utreder och beskriver uppbyggnad och funktioner i samhällets sociala, mediala,

rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer utifrån komplexa frågeställningar.Men det kanske inte går att göra tydligare än så. Jag tror att det faktiskt kan vara så.Faktum är att de nya kursplanerna känns som ett steg tillbaka. Min samlade känsla efter en första genomläsning är att man bara har gjort det tråkigare och mer gammeldags. Det är ungefär vad man kommer till i Computer Sweden med. Vilken tur att jag kommer att tolka dem. På mitt eget sätt

2 kommentarer:

Dan Svanbom sa...

Jag har en känsla av att man från regeringens håll inte kommer att köpa detta. Majoren vill veta mer detaljerat vad du ska kunna för det ena eller andra betyget.

...ännu mer gammaldags.

Anders Erenius sa...

Ja det skulle ju betyda att kontrollen blir större på bekostnad av det djupare lärandet. Men allt bottnar ju i kunskapssyn och inställningen att svensk skola är dålig. Det är den inte den är bara inte så bra som den borde vara med tanke på att Sverige är ett av världens rikaste länder. Men med mer fokus på att eleverna skall få chans att lära inte fokus på att lärarna skall lära ut och svensk skola hade mått mycket bättre.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...