torsdag 16 oktober 2008

Vikten av att vara uppdaterad


I mötet med eleverna är det viktigt att se var de är för att kunna lägga undervisningen på rätt nivå. Den digitala klyftan gör att lärare allt för ofta saknar kännedom om eller ens har orden för de ungas verklighet.

Det som vi inte har ord för finns inte för oss. Då blir ju samtalet omöjligt. En bra lärare är av naturen en nyfiken person. Problemet är att allt för många lärare inte möter de saker som deras elever möter i sin vardag.

Min fundering är. Hur kan man göra så att lärare möter samma information som eleverna möter i högre grad?

Jag lovar att meddela när jag kommer på det.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...