fredag 24 oktober 2008

Förstår vi hur barnen tänker?


I Svenska dagbladet 22/10 skriver Per Gudmundson under rubriken "Förstår barnen hur du tänker?". Läs här>>>
Inlägget i sig känns ganska krystat och går endast ut på politisk retorik. Men frågan i rubriken är spännande. Fast tvärt om såklart. Förstår vi hur barnen tänker? Det är ju det som är vårt uppdrags kärna. Om vi skall kunna hjälpa ungdomarna att lära sig så måste vi förstå hur de tänker. Gör vi inte det så riskerar vi ju att lägga upp vår undervisning på fel sätt.
Per Gudmundson skriver:
En högstadieelev idag har aldrig upplevt annat än en värld med internet. De kan
inte föreställa sig hur livet skulle te sig utan, eller hur kommunikation
fungerade dessförinnan. För dem är nätet är lika självklart som vägar, rinnande
vatten, elektricitet eller pizza. (---) Flera diskussioner utgick ifrån att
nätet fundamentalt förändrat inte bara vad och hur människan gör saker, utan
också vem hon är. Förändringar vi knappt hunnit börja fundera över, än mindre
agera efter.

Mycket spännande forskningsområde helt enkelt. Dock är det ju så att Per Gudmundson har fel när han skriver att vi inte har börjat fundera över det. På bloggen framtidens lärande skriver Stefan Pålsson ständigt om just forskning kring detta. Läs t.ex. "undervisning skall inte ge svaren".
Forskningen funderar över det. Frågan är ju om vi i skolan nu kan ta till oss denna nya kunskap och använda den praktiskt i skolan? Förändringstakten i den svenska skolan är anser jag aldeles för låg. Den är alltför ofta toppstyrd och allt för sällan ett resultat av att lärarna är nyskapande.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...