lördag 11 april 2009

Penna och papper måste de ju ha eller hur?


Bloggen Framtidens lärande tar upp en intressant norsk rapport. Fokus ligger på hur IT förändrar samhället.
Skolans roll tas upp och betonas.


Rapporten betonar betydelsen av att hela befolkningen ges möjlighet att följa
med i den snabba utvecklingen. Annars finns det risk för ett nytt klassamhälle
med stora klyftor, ett perspektiv som lyfts fram i scenarioanalysen.


Detta är en fråga av största vikt. Redan idag är du som medborgare tvungen att kunna använda datorn till allt mer vad gäller såväl inhämtande av information som till kommunikation. Den som står utanför det flöde som går via internet riskerar att hamna långt efter. Kraften i förändringstakten verkar inte avta utan snarast öka.
Var står då den svenska skolan i allt detta? Tja, de stora satsningarna är sedan länge över. Nu skall IT rymmas i de ordinarie budgetarna. Dessa har knappast ökat i någon dramatisk takt. Troligtvis snarare minskat. Detta trots att uppdraget faktiskt har förändrats på ett dramatiskt sätt. Samhället har förändrats dramatiskt på väldigt kort tid. Internet revolutionen kan väl sägas ha startat i slutet av 1990-talet. Nu dryga tio år senare är det en naturlig del av livet för de allra flesta av oss. Men tio år är en mycket kort tid inom skolans värld. Märk väl LPO 94 är fortfarande inte genomförd och den är ändå en läroplan beslutad av Sveriges riksdag.

Men frågan som måste ställas av varje lärare är. Vad behöver mina elever kunna när de lämnar mitt klassrum för gott? Om svaret är att de behöver kunna behärska IKT så är det bara att börja ge dem det.
Varje Rektor bör ställa sig frågan. Vad behöver mina lärare för verktyg för att kunna lära eleverna de det behöver?
Varje politiker behöver ställa sig frågan vilka resurser behöver skolan för att möta morgondagens samhälleliga behov.

IKT behöver få kosta i Sveriges skolor. Varje elev behöver morgondagens och dagens penna och papper IDAG! En dator till varje elev NU!

2 kommentarer:

femfemman sa...

Kanske inte en till varje elev - men en dator på två elever - iallafall upp t.o.m sexan. men dit är det LÅÅÅÅNGT ... och vad händer nu, när inga pengar längre finns? Oroande!

Mattehäxan sa...

En dator till varje elev, absolut! Varför inte är ju frågan. Skall inte skolan följa utvecklingen då eleverna faktiskt lämnar skolan och påbörjar sitt "nästa liv"....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...