fredag 23 december 2011

En fundering om digitala klyftor

Earth Horizon
By DonkeyHotey

Hur skall vi göra för att överbrygga digitala klyftor?
Hur gör man för att få med ALLA på tåget.
Hur gör man egentligen för att, utan att kränka, få de som sladdar att förstå att det här med att vara en del av den digitala världen inte är något man kan välja bort?
Hur får man dem att förstå att det är något som är av yttersta vikt för de ungdomar som går i skolan idag. För de MÅSTE kunna det för att klara sig i morgon.

Betygssystemet kan man ju inte strunta i (eller?). Men med tekniken och internet verkar det vara just så. Valfritt.

Man kan som lärare utan att behöva skämmas över det säga "jag är inte så intresserad av datorer". Så kan man inte säga om läroplanen eller skollagen eller sitt ämne. Inte utan att framstå som suspekt.

Visst är det konstigt. Nu tycker jag inte att detta är lärarnas eller rektorernas fel. Nej det här är ett resultat av en kultur av konservatism som drabbat skolan under lång tid och som är farligt förlamande.
Vad det handlar är att man tappat siktet på framtiden. Skolan jobbar ju med att ge förutsättningar som skall hålla långt in i framtiden. Med en halveringstid på kunskap som är runt sex år så är det såklart svårare att hantera idag än det var 1842. Nu är mycket av det vi behandlar i skolan kunskaper av mer varaktigt, grundläggande slag. Men det påverkar trots allt.
Skolan förvaltar vår framtid och den är för viktig för att vi skall kunna nöja oss med gårdagens lösningar på morgondagens problem.
Här handlar det om att skapa en kultur av modernitet och framtidsspaning. Det är inget omöjligt uppdrag. 
Men det rimmar illa med studentexamen och fler prov.

2 kommentarer:

Seth Norberg sa...

För 10 år sedan sa vi samma sak.
Kan integration av IKT vara något man kan
förhålla sig till som en frivillig option?

Det som vi möjligen kan hoppas nu, är skrivningarna
i läroplanen där den digitala kompetensen finns
inskriven mera generellt och att skolinspektionen gör
verklighet av att de under 2012 har satt som mål att titta på den
digitala kompetensen samtidigt som man gör ordinarie inspektioner. Den ansatsen har inte funnits tidigare
mer än på ett sonderande sätt.

Anonym sa...

Skolan är en organisation som är uppbyggd av mänskliga individer således har samtliga ett egenansvar för sitt eget och organisationens lärande. Frågan är dock i hur stor utsträckning ett "icke-lärande" kan ses som ett medvetet ställningstagande? Lärande handlar om att någonting nytt förbinds med det som redan finns, det som redan finns är dock inte detsamma för alla....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...